Informatiemodel

Gebruik het informatiemodel om inzicht te krijgen in de informatiehuishouding van de Tweede Kamer. Bekijk welke data er beschikbaar zijn en hoe deze onderling samenhangen.

Visueel informatiemodel

Binnen de informatiehuishouding van het Gegevensmagazijn bestaan diverse entiteitsoorten. In het visueel informatiemodel zijn deze entiteitsoorten en hun onderlinge relaties visueel weergegeven. Bij de weergegeven onderlinge relaties betekent een open cirkel één entiteit en een asterisks meerdere entiteiten; op deze manier worden één-op-één-, één-op-veel-, veel-op-één- en veel-op-veelrelaties aangegeven. Entiteiten van de entiteitsoorten Activiteit, Document en Zaak kunnen ook relaties hebben met entiteiten van dezelfde entiteitsoort.

Om bovenstaand informatiemodel overzichtelijk te houden zijn de entiteitsoorten Commissie, Fractie en Persoon gegroepeerd onder de noemer Actor. In het onderstaande informatiemodel is weergegeven hoe deze entiteitsoorten er daadwerkelijk uitzien in het Gegevensmagazijn.

Image

Tabelmatig informatiemodel

Binnen de informatiehuishouding van het Gegevensmagazijn bestaan diverse entiteitsoorten. De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle entiteitsoorten en hun onderlinge relaties. Klik op een entiteitsoort om naar de bijhorende detailpagina te gaan met informatie over de entiteitsoort, type relaties en attributen en voorbeelden.

Entiteitsoort Relaties
Activiteit ActiviteitActor, Agendapunt, Commissie, Document, Reservering, Zaak
ActiviteitActor Activiteit, Commissie, Fractie, Persoon
Agendapunt Activiteit, Besluit, Document, Zaak
Besluit Agendapunt, Stemming, Zaak
Commissie Activiteit, ActiviteitActor, CommissieContactinformatie, CommissieZetel, DocumentActor, ZaakActor
CommissieContactinformatie Commissie
CommissieZetel Commissie, CommissieZetelVastPersoon, CommissieZetelVastVacature, CommissieZetelVervangerPersoon, CommissieZetelVervangerVacature
CommissieZetelVastPersoon CommissieZetel, Persoon
CommissieZetelVastVacature CommissieZetel, Fractie
CommissieZetelVervangerPersoon CommissieZetel, Persoon
CommissieZetelVervangerVacature CommissieZetel, Fractie
Document Activiteit, AgendapuntDocumentActor, DocumentVersie, Kamerstukdossier, Zaak
DocumentActor Commissie, Document, Fractie, Persoon
DocumentVersie Document
Fractie ActiviteitActor, CommissieZetelVastVacature, CommissieZetelVervangerVacature, DocumentActor, FractieAanvullendGegeven, FractieZetel, Stemming, ZaakActor
FractieAanvullendGegeven Fractie
FractieZetel Fractie, FractieZetelPersoon, FractieZetelVacature
FractieZetelPersoon FractieZetel, Persoon
FractieZetelVacature FractieZetel
Kamerstukdossier Document, Zaak
Persoon ActiviteitActor, CommissieZetelVastPersoon, CommissieZetelVervangerPersoon, DocumentActor, FractieZetelPersoon, PersoonContactinformatie, PersoonGeschenk, PersoonLoopbaan, PersoonNevenfunctie, PersoonOnderwijs, PersoonReis, Stemming, ZaakActor
PersoonContactinformatie Persoon
PersoonGeschenk Persoon
PersoonLoopbaan Persoon
PersoonNevenfunctie Persoon, PersoonNevenfunctieInkomsten
PersoonNevenfunctieInkomsten PersoonNevenfunctie
PersoonOnderwijs Persoon
PersoonReis Persoon
Reservering Activiteit, Zaal
Stemming Besluit, Fractie, Persoon
Vergadering Verslag
Verslag Vergadering
Zaak Activiteit, Agendapunt, Besluit, DocumentKamerstukdossier, ZaakActor
ZaakActor Commissie, Fractie, Persoon, Zaak
Zaal Reservering
Image

XML schema definition standaard (XSD)

De inhoud van entiteitsoorten met de mogelijke velden, volgordes, datatypes, relaties e.d. zijn ook vastgelegd in een XML schema definition standaard (XSD).

Download de XSD's van GitHub

Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.