Commissie

Een commissie als actor binnen het parlementaire proces.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Sesam en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2012; oudere data zijn incompleet.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel ActiviteitActor, CommissieContactinformatie, CommissieZetel, DocumentActor, ZaakActor
Veel-op-een  
Veel-op-veel  

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een Commissie. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'commissie'.

 

Soort

Soort Commissie.

 • Algemeen
 • Contactgroepen
 • Dienst Commissieondersteuning Bestuur en Onderwijs
 • Dienst Commissieondersteuning Internationaal en Ruimtelijk
 • Dienst Commissieondersteuning Sociaal en Financieel
 • Interparlementaire betrekkingen
 • Overige Commissies

Afkorting

Afkorting van een Commissie.

 

NaamNL

Nederlandse naam van een Commissie.

 

NaamEN

Engelse naam van een Commissie.

 

NaamWebNL

Nederlandse naam van een Commissie voor op het web.

 

NaamWebEN

Engelse naam van een Commissie voor op het web.

 

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave van een Commissie.

 • Algemene commissies
 • Delegaties naar internationale vergaderingen
 • Overige commissies
 • Tijdelijke commissies
 • Vaste commissies

DatumActief

Datum dat een Commissie is gestart.

 

DatumInactief

Datum dat een Commissie decharge is verleend.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een Commissie heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'commissie'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een Commissie zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een Commissie is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'commissie'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=Commissie
Feed met entiteiten van de entiteitsoort Commissie over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.