Privacy

Wanneer er middels het contactformulier van het Open Data Portaal contact opgenomen wordt met de Tweede Kamer der Staten-Generaal, worden deze gegevens enkel gebruikt voor het verschaffen van de gevraagde ondersteuning. De Tweede Kamer bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verkregen zijn.