Disclaimer

De Tweede Kamer der Staten-Generaal stelt actief data beschikbaar indien er geen uitzonderings- of beperkingsgronden of bijzondere openbaarmakingsregelingen van toepassing zijn. De openbare data van de Tweede Kamer komt terecht in het Gegevensmagazijn van waaruit het middels twee application programming interfaces (API's) in een machineleesbaar formaat opgevraagd kan worden. De Tweede Kamer verleent eenieder gratis en zonder registratie toegang tot deze API’s met de onderstaande voorwaarden.

Geen aansprakelijkheid

De Tweede Kamer stelt de inhoud van deze website en de middels de API’s aangeboden data met de grootst mogelijke zorg samen. Dit is echter geen garantie dat de inhoud van deze website en de middels de API’s aangeboden data vrij zijn van fouten of omissies. Om deze reden sluit de Tweede Kamer iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de inhoud van deze website en de middels de API’s aangeboden data.

Geen onderschrijving

Het gebruiken van de middels de API’s aangeboden data betekent niet dat de Tweede Kamer de wijze of het doel van het gebruik van de data heeft gesponsord, goedgekeurd of bekrachtigd.

Geen garanties

De Tweede Kamer behoudt zich het recht om te allen tijde de inhoud van deze website en de middels de API’s aangeboden data tijdelijk of permanent te wijzigen of verwijderen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Tevens kan de Tweede Kamer, ten behoeve van een stabiele toegang voor iedereen, de bandbreedte van een sessie beperken. Deze beperking vindt plaats op IP-adresniveau. De IP-adressen die hiervoor worden verwerkt worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan het gelijkmatig verdelen van de bandbreedte. Het doel van het verwerken van het IP-adres is de kwaliteit van de dienstverlening te monitoren. De IP-adressen worden niet gekoppeld aan andere gegevens en zijn niet herleidbaar tot een persoon.

Licentie

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website en de middels de API’s aangeboden data de Creative Commons Universeel (CC0 1.0) Publiek Domeinverklaring van toepassing. Dit houdt in dat het toegestaan is om de inhoud van deze website en de middels de API’s aangeboden data te delen en/of te bewerken zonder dat hiervoor toestemming nodig is. Delen betreft het kopiëren, verspreiden en/of doorgeven via elk medium of bestandsformaat. Bewerken houdt in het remixen, veranderen en/of afgeleide werken maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Wijziging van de disclaimer

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd door de Tweede Kamer worden gewijzigd. Controleer daarom regelmatig de geldende versie van deze disclaimer. Door de middels de API's aangeboden data te blijven gebruiken nadat een gewijzigde disclaimer gepubliceerd is, wordt er automatisch akkoord gegaan met deze wijziging. Via de website van het Open Data Portaal zal kenbaar worden gemaakt wanneer er wijzigingen in de disclaimer hebben plaatsgevonden.

De disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 01-06-2022.