Over

De Tweede Kamer der Staten-Generaal vertegenwoordigt de volledige Nederlandse bevolking. Dit is een publieke verantwoordelijkheid die gecontroleerd moet kunnen worden. Hierbij is het belangrijk dat iedereen over dezelfde informatie beschikt. Sinds 20 juni 2022 speelt het Open Data Portaal hierin een belangrijke rol: het stelt de data van de Tweede Kamer voor iedereen beschikbaar. Zo heeft iedereen toegang tot vrijwel dezelfde informatie als Tweede Kamerleden. Deze informatiegelijkheid maakt het mogelijk om een beter inzicht te krijgen in het werk van de Tweede Kamer.

Image

Het Gegevensmagazijn

Het Open Data Portaal biedt informatie over het verkrijgen van toegang tot de openbare data in het Gegevensmagazijn van de Tweede Kamer middels twee application programming interfaces (API's). In het Gegevensmagazijn bevinden zich de data die de Tweede Kamer genereert bij het uitvoeren van haar werkzaamheden, denk hierbij aan: wetsvoorstellen, moties, amendementen, verslagen en de samenstelling van fracties en commissies. De data in het Gegevensmagazijn komen uit drie interne bronsystemen en worden waar mogelijk relationeel opgeslagen:

  • Parlis - het parlementair informatiesysteem dat gevuld wordt door de verschillende Griffies van de Tweede Kamer. De data uit dit bronsysteem zijn beschikbaar vanaf 1 september 2008
  • Sesam - het actorensysteem met voornamelijk gegevens over Tweede Kamerleden. De data uit uit dit bronsysteem is betrouwbaar vanaf 1 september 2012; oudere data is incompleet
  • Vlos - het verslaglegging ondersteunend systeem voor de verslagen van vergaderingen. De informatie uit dit bronsysteem is beschikbaar vanaf september 2013
Image

Veel van deze data zijn ook beschikbaar op tweedekamer.nl, echter maken de op het Open Data Portaal aangeboden OData API en SyncFeed API het mogelijk deze data sneller op te halen en in te zetten voor onderzoek of het ontwikkelen van eigen applicaties.

Image

Toekomst van het Open Data Portaal

De Tweede Kamer streeft ernaar het Open Data Portaal continue te verbeteren. Gebruikers kunnen hieraan bijdragen door gewenste wijzigingen en eventuele defecten te registreren op onze GitHub of door te geven via het contactformulier. Deze feedback wordt ingezet in de doorontwikkeling van deze website, het Gegevensmagazijn en de OData API en Syncfeed API.