Over

De Tweede Kamer der Staten-Generaal vertegenwoordigt de volledige Nederlandse bevolking. Dit is een publieke verantwoordelijkheid die gecontroleerd moet kunnen worden. Hierbij is het belangrijk dat iedereen over dezelfde informatie beschikt. Sinds 20 juni 2022 speelt het Open Data Portaal hierin een belangrijke rol: het stelt de data van de Tweede Kamer voor iedereen beschikbaar. Zo heeft iedereen toegang tot vrijwel dezelfde informatie als Tweede Kamerleden. Deze informatiegelijkheid maakt het mogelijk om een beter inzicht te krijgen in het werk van de Tweede Kamer.

Het Gegevensmagazijn

Het Open Data Portaal biedt informatie over het verkrijgen van toegang tot de openbare data in het Gegevensmagazijn van de Tweede Kamer middels twee application programming interfaces (API's). In het Gegevensmagazijn bevinden zich de data die de Tweede Kamer genereert bij het uitvoeren van haar werkzaamheden, denk hierbij aan: wetsvoorstellen, moties, amendementen, verslagen en de samenstelling van fracties en commissies. De data in het Gegevensmagazijn komen uit vier interne bronsystemen en worden waar mogelijk relationeel opgeslagen:

  • Parlis: het parlementair informatiesysteem dat gevuld wordt door de verschillende Griffies van de Tweede Kamer ter ondersteuning van het werk van Tweede Kamerleden. Het betreft voornamelijk planningsdata en reflecteert daardoor niet altijd exact de geschiedenis. De data uit dit bronsysteem zijn beschikbaar vanaf 1 september 2008; oudere data zijn enkel beschikbaar wanneer deze relevant waren voor activiteiten die op of na deze datum plaatsvonden
  • Sesam: het actorensysteem met voornamelijk gegevens over Tweede Kamerleden. De data uit dit bronsysteem zijn beschikbaar vanaf 1 september 2012; oudere data zijn incompleet.
  • Vlos: het verslaglegging ondersteunend systeem voor de verslagen van vergaderingen. De informatie uit dit bronsysteem is beschikbaar vanaf 25 juni 2013 (99e plenaire vergadering van het vergaderjaar 2012-2013).
  • Toezeggingenregistratie: het systeem waarin de toezeggingen geregistreerd worden die bewindspersonen aan Tweede Kamerleden doen. De data uit dit bronsysteem zijn beschikbaar vanaf 1 september 2022.

Veel van deze data zijn ook beschikbaar op tweedekamer.nl, echter maken de op het Open Data Portaal aangeboden OData API en SyncFeed API het mogelijk deze data sneller op te halen en in te zetten voor onderzoek of het ontwikkelen van eigen applicaties.

Toekomst van het Open Data Portaal

De Tweede Kamer streeft ernaar het Open Data Portaal continue te verbeteren. Gebruikers kunnen hieraan bijdragen door gewenste wijzigingen en eventuele defecten te registreren op onze GitHub of door te geven via het contactformulier. Deze feedback wordt ingezet in de doorontwikkeling van deze website, het Gegevensmagazijn en de OData API en Syncfeed API.