Open Data Portaal (bètaversie)

Welkom op het Open Data Portaal van de Tweede Kamer. Hier worden snel en transparant openbare gegevens met de buitenwereld gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om wetsvoorstellen, moties, amendementen en verslagen. De informatie kan gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek of eigen applicaties. Meer informatie over het Open Data Portaal is te vinden op de algemene informatie pagina.

Gegevens worden op het Open Data Portaal beschikbaar gesteld via een API. Het is momenteel helaas niet mogelijk om u te registreren op het Open Data Portaal, door wijzigingen in de infrastructuur. Voor reeds bekende gebruikers verandert er niets. Zie dit bericht voor meer informatie. Eventuele wijzigingen en nieuwe functionaliteiten van de API worden gecommuniceerd op de nieuwspagina van het ODP.

Wilt u openbare gegevens van de Tweede Kamer inzien, maar wilt u geen gebruik maken van de API? Op de website van de Tweede Kamer worden ook de openbare gegevens gepubliceerd.