Image

De open data van de Tweede Kamer

Welkom op het officiële Open Data Portaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze website biedt informatie over het verkrijgen van toegang tot de openbare data in het Gegevensmagazijn van de Tweede Kamer via twee API's. In het Gegevensmagazijn bevinden zich de data die de Tweede Kamer genereert bij het uitvoeren van haar werkzaamheden, denk hierbij aan: wetsvoorstellen, moties, amendementen, verslagen en de samenstelling van fracties en commissies. Deze data kan worden ingezet voor onderzoek of het ontwikkelen van eigen applicaties.

Lees verder over het Open Data Portaal

Image

OData API

Gebruik de OData API voor het opvragen van data met een zelfopgestelde zoekvraag in de vorm van een URL (query). De OData API levert de data in het machineleesbare bestandsformaat JSON.

Image

SyncFeed API

Gebruik de SyncFeed API om data te synchroniseren met een eigen database. De SyncFeed API is gebaseerd op Atom 1.0 en levert data in het machineleesbare bestandsformaat XML.

Image

Informatiemodel

Gebruik het informatiemodel om inzicht te krijgen in de informatiehuishouding van de Tweede Kamer. Bekijk welke data er beschikbaar zijn en hoe deze onderling samenhangen.

Image

GitHub

Gebruik onze GitHub voor het registreren van gewenste wijzigingen en eventuele defecten. Iedereen is van harte uitgenodigd om hieraan bij te dragen om het Open Data Portaal te helpen verbeteren.