Zijn de data gekoppeld aan de website van de Tweede Kamer?

Nee. De data bevatten geen rechtstreekse koppeling naar de website van de Tweede Kamer. Wel is het mogelijk om met de waardes van  de attributen Nummer (Activiteit en Zaak) en DocumentNummer (Document) een URL op te bouwen die naar de website verwijst.

Om bijvoorbeeld vanuit een specifieke Activiteit die een plenaire vergadering is naar de website te verwijzen kan de waarde van het attribuut Nummer als volgt gebruikt worden:

De URL van commissievergaderingen op de website is anders:

Voor documenten is naast de waarde van het attribuut Documentnummer ook de waarde van het attribuut Nummer van de bijbehorende Zaak nodig om een URL op te bouwen:

De URL verschilt per soort Document (motie, amendement, wetsvoorstel).