U bent hier

OData API


Let op: deze pagina beschrijft versie 1.0 van de API welke medio april 2019 wordt vervangen door versie 2.0. Zie het laatste nieuws voor meer informatie.

OData is een industrie standaard om data te ontsluiten. U kunt OData in sommige applicaties, bijvoorbeeld Excel, als bron opgeven. Hieronder vindt u enkele handige (Engelstalige) links over OData:

 • http://www.odata.org/
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Data_Protocol

Het Open Data Portaal heeft 1 versie van OData:

# URL OData versie API-data versie Opmerkingen
1 /OData/v3/1.0/ 3 (json + xml) 1.0 Maakt gebruik van OData v3 protocol, deze ondersteunt JSON en XML.
2 /OData/v1 3 (json + xml) 1.0 Deze wordt uitgefaseerd per 1/8/2018.

De gehele url is:
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/OData/v3/1.0/

  Data model OData

  De data in OData komt overeen met het Informatiemodel. Gegevens in OData zijn anders gemodelleerd dan in de REST. De REST is gebasseerd op XML opslag, OData slaat de data relationeel op waardoor het gemakkelijker zoeken en navigeren is. Per entiteit krijgt u steeds uitbreidingsmogelijkheden (expands) om gerelateerde data uit andere entiteiten erbij te zoeken.

  OData entiteiten Opmerkingen
  Activiteit  
  ActiviteitActor  
  Agendapunt  
  Besluit  
  Bestand  
  Commissie  
  CommissieAanvullendGegeven  
  CommissieOrganisatie  
  CommissieVastPersoon  
  CommissieVastVacature  
  CommissieVervangerPersoon  
  CommissieVervangerVacature  
  CommissieZetel  
  Fractie  
  FractieAanvullendGegeven  
  FractieLid  
  FractieOrganisatie  
  Kamerstuk  
  Kamerstukdossier  
  ParlementairDocument  
  ParlementairDocumentActor  
  ParlementairDocumentVersie  
  Persoon  
  PersoonAdres  
  PersoonContactinformatie  
  PersoonFunctie  
  PersoonGeschenk  
  PersoonLoopbaan  
  PersoonNevenfunctie  
  PersoonNevenfunctieInkomsten  
  PersoonOnderwijs  
  PersoonReis  
  Reservering  
  Stemming  
  Vergadering  
  Verslag Inclusief download link naar volledige XML
  Zaak  
  ZaakActor  
  Zaal  

  Algemene kolommen

  De Entiteiten hebben allen de volgende kolommen:

  • Id: GUID die tevens in REST zit.
  • GewijzigdOp: datum wanneer het bronsysteem het laatst deze data heeft aangepast.
  • ApiGewijzigdOp: datum wanneer het is aangemaakt / veranderd in de OData Api. Dit maakt het mogelijk om delta's op te halen.
  • Verwijderd: Komt overeen met openbaar=false op entiteit niveau uit de REST. Er is bewust voor gekozen geen data te verwijderen uit OData als deze nog in de REST staat. Afnemers dienen hier zelf op te filteren.

  Query voorbeelden

   Data heeft een eigen querytaal voor het opvragen van data. Het kan voor niet-gevorderde gebruikers lastig zijn om daarmee te werken. Hieronder staan een aantal query’s om mee te beginnen:

   OData voorbeeld queries
   Omschrijving Query
   Algemeen: opvragen beschikbare entiteiten /$metadata
   Opvragen commissieleden (Afkorting nu op FIN) (Bijvoorbeeld FIN, Buza, etc.) /Persoon?$expand=CommissieVastPersoon, CommissieVastPersoon/CommissieZetel/Commissie&$orderby=Achternaam&$filter=CommissieVastPersoon/any(aa: aa/CommissieZetel/Commissie/Afkorting eq 'FIN' and aa/TotEnMet eq null)&$inlinecount=allpages
   Opvragen medewerkers van een fractie (Bijvoorbeeld VVD, PvdA, etc.) /Persoon?$expand=Fractielid, Fractielid/Fractie&$filter=Fractielid/any(aa:aa/Fractie/Afkorting eq '<<afkorting hier invullen>>' and aa/TotEnMet eq null)&$orderby=Achternaam
   Kamerleden: alle actieve /Persoon?$filter=Fractielid/any(aa: aa/TotEnMet eq null)&$orderby=Achternaam&$expand=Afbeelding, Functie, Contactinformatie
   Activiteiten: per vergaderjaar /Activiteit?$filter=Vergaderjaar eq '2015-2016'&$orderby=Begin desc&$expand=Vergadering, VoortzettingDoor, VoortzettingVan, VervangingVan, Afgemeld, Bewindspersoon, Deelnemer, Interpellant, Initiatiefnemer, ParlementairDocument, Voortouwcommissie, Zaak
   Parlementaire documenten: moties, zoek in onderwerp (voorbeeld ‘beveiliging’) /ParlementairDocument?$filter=Soort eq 'Motie' and substringof('beveiliging', Onderwerp) eq true&$orderby=Datum desc&$expand=Activiteit, Agendapunt
   Activiteiten opvragen van een bepaalde maand (voorbeeld mei 2017) /Activiteit?$filter=year(Begin) eq 2017 and month(Begin) eq 5&$orderby=Begin desc&$expand=Vergadering
   Geef de vergaderingen met links naar de verslagen uit 2017-2008 in JSON formaat en oplopend gesorteerd op Begin.

   /Vergadering?$format=json&$expand=Verslag&$filter=Vergaderjaar eq '2017-2018'&$orderby=Begin desc
   (In de expand /Verslag staat de download naar de XML in: "odata.mediaReadLink".)

   (Let op: u moet het adres van het end-point voor de query plaatsen. Bijvoorbeeld: https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/OData/v3/1.0/$metadata)

   Om de server niet te veel te belasten worden standaard maximaal 50 resultaten tegelijk weergegeven. Ook voor expands geldt een maximum van 50 resultaten per pagina. Aan het einde van het XML-bericht staat de verwijzing naar de volgende pagina met resultaten.
   Een voorbeeld: <link rel="next"
   href="https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/OData/v3/1.0/Activiteit?$filter=year(Begin)%20eq%202017%20and%20mo
   nth(Begin)%20eq%205&$expand=Vergadering&$orderby=Begin%20desc&$skiptoken=datetime'2017-05-
   24T10%3A00%3A00',guid'4a0327a1-21a4-4540-a298-1a162846635c'"/>

   XML / JSON

   Standaard geeft het OData punt XML terug, eventueel kan OData JSON teruggeven. Om dit te doen dient u de volgende string in uw verzoek op te nemen: "$format=json". Een voorbeeld:

   • JSON: https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/OData/v3/1.0/Persoon?$format=json
   • XML: https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/OData/v3/1.0/Persoon

   Verbinden met Excel

   Binnen Excel kunt u rechtstreeks met OData verbinden. De opties staan onder Gegevens >Externe gegevens ophalen > OData gegevensfeed. Hier typt u dan het gewenste end-point in waarna er gevraagd wordt welke entiteiten u op wilt halen.