PersoonReis

Een reis die is ondernomen en geregistreerd door een specifiek persoon.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Sesam en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2012; oudere data zijn incompleet.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  
Veel-op-een Persoon
Veel-op-veel  

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een PersoonReis. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'persoonreis'.

 

Doel

Doel van een PersoonReis.

 

Bestemming

Bestemming van een PersoonReis.

 

Van

Begindatum van een PersoonReis.

 

TotEnMet

Einddatum van een PersoonReis.

 

BetaaldDoor

Betaler van een PersoonReis.

 

Gewicht

Waarde om de positie van een PersoonOnderwijs in een lijst te bepalen.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een PersoonReis heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'persoonreis'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop waarop de toevoeging of laatste wijziging van een PersoonReis zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een PersoonReis is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'persoonreis'.

 

Persoon_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Persoon. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'persoon'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=
PersoonReis
Feed met entiteiten van de entiteitsoort PersoonReis over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.