CommissieContactinformatie

Een onderdeel van de contactinformatie van een specifieke commissie.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Sesam en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2012; oudere data zijn incompleet.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  
Veel-op-een Commissie
Veel-op-veel  

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummet (GUID) van een CommissieContactinformatie. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'commissiecontactinformatie'.

 

Soort

Soort CommissieContactIinformatie.

 • Adjunct-Griffier
 • Commissie-assistent(en)
 • Directeur
 • Doorkiesnummer
 • E-mail
 • EU-adviseur
 • EU-specialist
 • Faxpost
 • Griffier
 • Informatiespecialist
 • Kennisco√∂rdinator
 • Lid
 • Medewerker
 • Onderdirecteur
 • Parlementair vertegenwoordiger van de Tweede Kamer bij de EU
 • Secretariaat
 • Twitteradres
 • Wetgevingsliaison
 • Wnd. Griffier

Waarde

Waarde van een CommissieContactinformatie.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een CommissieContactinformatie heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'commissiecontactinformatie'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een CommissieContactinformatie zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een CommissieContactinformatie is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'commissiecontactinformatie'.

 

Commissie_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Commissie. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'commissie'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=
CommissieContactinformatie
Feed met entiteiten van de entiteitsoort CommissieContactinformatie over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.