Besluit

Het besluit dat is genomen naar aanleiding van een agendapunt of zaak.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Parlis en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2008; oudere data zijn enkel beschikbaar wanneer deze relevant waren voor activiteiten die op of na deze datum plaatsvonden.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel Stemming
Veel-op-een Agendapunt
Veel-op-veel Zaak

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een Besluit. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'besluit'.

 

Agendapunt_Id

Globally Unique Identifier (GUID) van het bijbehorende Agendapunt. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'agendapunt'.

 

StemmingsSoort

Soort stemming die ten grondslag ligt aan een Besluit.

  • Hoofdelijk
  • Met handopsteken
  • Zonder stemming

BesluitSoort

Soort Besluit.

 

BesluitTekst

Tekst van een Besluit.

 

Opmerking

Notitie gemaakt bij een Besluit.

 

Status

Status van een Besluit.

  • Besluit
  • Concept voorstel
  • Nog te verwerken besluit
  • Voorstel

AgendapuntZaakBesluitVolgorde

Positie van een Besluit op de besluitenlijst van het bijbehorende Agendapunt.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop in het bronsysteem een Besluit is aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'besluit'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een Besluit zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een Besluit is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'besluit'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=Besluit
Feed met entiteiten van de entiteitsoort Besluit over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.