Besluit

Het besluit dat is genomen naar aanleiding van een agendapunt of zaak.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een -
Een-op-veel Stemming
Veel-op-een Agendapunt, Zaak
Veel-op-veel -

Attributen

Datatype Max. lengte Mogelijke
waarden
AgendapuntZaakBesluitVolgorde
Positie van een Besluit op de besluitenlijst van het bijbehorende Agendapunt.
int 4 -
 
Agendapunt_Id
Globally Unique Identifier (GUID) van het bijbehorende Agendapunt.
uniqueidentifier 16 -
 
ApiGewijzigdOp
Datum waarop een Besluit zichtbaar is geworden in de OData API. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.
datetimeoffset 10 -
 
BesluitSoort
Soort Besluit.
nvarchar 255 -
 
BesluitTekst
Tekst van een Besluit.
nvarchar 0 -
 
GewijzigdOp
Datum wanneer het bronsysteem een Besluit heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'.
datetime2 8 -
 
Id
Globally Unique Identifier (GUID) van een Besluit.
uniqueidentigier 16 -
 
Opmerking
Notitie gemaakt bij een Besluit.
nvarchar 0 -
 
Status
Status van een Besluit.
nvarchar 0
  • Besluit
  • Concept voorstel
  • Nog te verwerken besluit
  • Voorstel
StemmingsSoort
Soort stemming die ten grondslag ligt aan een Besluit.
nvarchar 255
  • Hoofdelijk
  • Met handopsteken
  • Zonder stemming
Verwijderd
Geeft aan of een Besluit is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder.
bit 1 -

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/2.0/Feed?category=Besluit

Feed met entiteiten van de entiteitsoort Besluit over tijd

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord er misschien al tussenstaat.