U bent hier

Vergadering

De Tweede Kamer vergadert aan de hand van een agenda die zij enkele keren per week tijdens de regeling van werkzaamheden vaststelt. De Kamer vergadert behalve plenair ook veel in commissies. Van alle openbare vergaderingen worden verslagen gemaakt. De entiteit vergadering komt uit het verslag, hierdoor zijn er geen vergaderingen die nog niet hebben plaats gevonden. Geplande vergaderingen staan bij de activiteiten. De onderlinge link tussen activiteit en vergadering is nog niet gelegd. Deze link is wel te achterhalen via activiteit in het verslag en de (geplande) activiteit uit het Informatiemodel.

Inhoud

Attributen

Kolomnaam Kolomtype Max lengte Nullable Opmerking
Id uniqueidentifier 16 0 GUID (Globally Unique Identifier) van de entiteit.
Soort nvarchar 255 1 Mogelijke waarden: Commissie, Plenair
Titel nvarchar 0 1  
Zaal nvarchar 255 1  
Vergaderjaar nvarchar 255 1  
VergaderingNummer int 4 1  
Datum datetime2 8 1  
Aanvangstijd datetime2 8 1  
Sluiting datetime2 8 1  
Kamer nvarchar 255 1 Mogelijke waarden: Tweede Kamer
GewijzigdOp datetime2 8 1 Datum wanneer het bronsysteem deze entiteit heeft aangemaakt/aangepast.
ApiGewijzigdOp datetimeoffset 10 1 Datum wanneer deze entiteit (mutatie) zichtbaar is geworden in de OData API. Filteren op dit veld maakt het mogelijk om alleen verschillen op te halen van een bepaalde periode.
Verwijderd bit 1 1 Komt overeen met verwijderd=true/false op entiteit niveau uit de SyncFeed. Er is bewust voor gekozen alle verwijderde entiteiten als “placeholder” zichtbaar te houden in de API zodat afnemers kunnen detecteren wanneer iets verwijderd is. Wanneer u enkel bestaande entiteiten wilt opvragen dient u zelf te filteren op “Verwijderd eq false”.