Vergadering

Afgeronde openbare vergadering waarvan een verslag beschikbaar is. Een koppeling tussen de entiteitsoorten Vergadering en Activiteit is nog niet beschikbaar.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een -
Een-op-veel Verslag
Veel-op-een -
Veel-op-veel -

Attributen

Datatype Max. lengte Mogelijke waarden
Aanvangstijd
Begintijd van een Vergadering.
datetime2 8 -
 
ApiGewijzigdOp
Datum waarop een Vergadering zichtbaar is geworden in de OData API. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.
datetimeoffset 10 -
 
Datum
Datum van een Vergadering.
datetime2 8 -
 
GewijzigdOp
Datum wanneer het bronsysteem een Vergadering heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'.
datetime2 8 -
 
Id
Globally Unique Identifier (GUID) van een Vergadering.
uniqueidentifier 16 -
 
Kamer
Kamer van de Staten-Generaal die betrokken is bij een Vergadering.
nvarchar 255
  • Eerste Kamer
  • Eerste en Tweede Kamer
  • Tweede Kamer
     
Sluiting
Eindtijd van een Vergadering.
datetime2 8 -
 
Soort
Soort vergadering.
nvarchar 255
  • Commissie
  • Plenair
     
Titel
Titel van een vergadering.
nvarchar 0 -
 
Zaal
Zaal waar een Vergadering plaatsvindt.
nvarchar 255 -
 
VergaderingNummer
Intern identificatienummer van een Vergadering.
nvarchar 255 -
 
Vergaderjaar
Vergaderjaar waarin een Vergadering plaatsvindt.
nvarchar 255 -
 
Verwijderd
Geeft aan of een Vergadering is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder.
bit 1 -

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/2.0/Feed?category=Vergadering

Feed met entiteiten van de entiteitsoort Vergadering over tijd

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord er misschien al tussenstaat.