CommissieZetelVervangerPersoon

Een persoon die een zetel van een specifieke commissie bezet als plaatsvervangend lid.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een Persoon
Een-op-veel -
Veel-op-een CommissieZetel
Veel-op-veel -

Attributen

Datatype Max. lengte Mogelijke waarden
ApiGewijzigdOp
Datum waarop een CommissieZetelVervangerPersoon zichtbaar is geworden in de OData API. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.
datetimeoffset 10 -
 
CommissieZetel_Id
Globally Unique Identifier (GUID) van de bijbehorende CommissieZetel.
uniqueidentifier 16 -
 
Functie
Functie van een CommissieZetelVervangerPersoon in bijbehorende Commissie.
nvarchar 255 -
 
GewijzigdOp
Datum wanneer het bronsysteem een CommissieZetelVervangerPersoon heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'.
datetime2 8 -
 
Id
Globally Unique Identifier (GUID) van een CommissieZetelVervangerPersoon.
uniqueidentifier 16 -
 
Persoon_Id
Globally Unique Identifier (GUID) van de bijbehorende Persoon.
uniqueidentifier 16 -
 
TotEnMet
Einddatum van een CommissieZetelVervangerPersoon.
datetime2 8 -
 
Van
Begindatum van een CommissieZetelVervangerPersoon.
datetime2 8 -
 
Verwijderd
Geeft aan of een CommissieZetelVervangerPersoon is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder.
bit 1 -

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/2.0/Feed?category=CommissieZetelVervangerPersoon

Feed met entiteiten van de entiteitsoort CommissieZetelVervangerPersoon over tijd

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord er misschien al tussenstaat.