Activiteit

Een activiteit die gaat plaatsvinden of die heeft plaatsgevonden als onderdeel van het parlementaire proces. Dit kan variëren van vergaderingen tot aan werkbezoeken.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  ActiviteitActor, Agendapunt
Veel-op-een  
Veel-op-veel  Document, Reservering, Zaak, Zichzelf

Attributen

Datatype Max. lengte Mogelijke waarden
Id
Globally Unique Identifier (GUID) van een Activiteit. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'activiteit'.
uniqueidentifier
 
16
  Soort
  Soort Activiteit.
  nvarchar
   
  255
  • Aanbieding
  • Ad-hocbesluitvorming
  • Afscheid
  • Algemeen overleg
  • Begrotingsoverleg
  • Beëdiging
  • Bijzondere procedure
  • Commissiedebat
  • Constituerende vergadering
  • Delegatievergadering
  • E-mailprocedure
  • Gesprek
  • Hamerstukken
  • Herdenking
  • Hoorzitting
  • Inbreng feitelijke vragen
  • Inbreng politieke dialoog met de Europese Commissie
  • Inbreng schriftelijk overleg
  • Inbreng verslag (wetsvoorstel)
  • Notaoverleg
  • Ontbijtbijeenkomst Parlement en Wetenschap
  • Petitie
  • Plenair debat (debat)
  • Plenair debat (dertigledendebat)
  • Plenair debat (initiatiefwetgeving)
  • Plenair debat (interpellatiedebat)
  • Plenair debat (overig)
  • Plenair debat (tweeminutendebat)
  • Plenair debat (wetgeving)
  • Procedurevergadering
  • Regeling van werkzaamheden
  • Rondetafelgesprek
  • Schriftelijk commentaar algemeen
  • Schriftelijk commentaar gericht
  • Stemmingen
  • Technische briefing
  • Toespraak
  • Vergadering
  • Verhoor
  • Verklaring
  • Vragenuur
  • Werkbezoek
  • Wetgevingsoverleg
  • Zaalpreparatie
  Nummer
  Intern identificatienummer van een Activiteit.
  nvarchar
   
  255
   Onderwerp
   Onderwerp van een Activiteit.
   nvarchar
    
   0
    DatumSoort
    Context voor de datum van een Activiteit.
    nvarchar
     
    0
    • Dag
    • Meerdaags
    • Nog geen datum bekend
    • Weeknummer
    Datum
    Datum waarop een Activiteit plaatsvindt.
    datetime2
     
    8
     Aanvangstijd
     Tijd dat een Activiteit begint.
     datetime2
      
     8
      Eindtijd
      Tijd waarop een Activiteit eindigt.
      datetime2
       
      8
       Locatie
       Locatie van een Activiteit.
       nvarchar
        
       0
        Besloten
        Geeft aan of een Activiteit besloten is.
        bit
         
        1
        • 0 (false)
        • 1 (true)
        Status
        Status van een Activiteit.
        nvarchar
         
        255
        • Geannuleerd
        • Gepland
        • Uitgevoerd
        • Verplaatst
        • Vervallen
        Vergaderjaar
        Vergaderjaar waarin een Activiteit plaatsvindt. Een vergaderjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus.
        nvarchar
         
        9
        • YYYY-YYYY
        Kamer
        Kamer van de Staten-Generaal die betrokken is bij een Activiteit.
        nvarchar
         
        0
        • Eerste Kamer en Tweede Kamer
        • Eerste Kamer
        • Tweede Kamer
        Noot
        Notitie gemaakt bij een Activiteit.
        nvarchar
         
        0
         VRSNummer
         Intern identificatienummer van een Activiteit.
         nvarchar
          
         8
          SidVoortouw
          Intern identificatienummer van de bijbehorende voortouwcommissie.
          nvarchar
           
          255
           Voortouwnaam
           Naam van de bijbehorende voortouwcommissie.
           nvarchar
            
           255
            Voortouwafkorting
            Afkorting van de bijbehorende voortouwcommissie.
            nvarchar
             
            255
             Voortouwkortenaam
             Korte naam van de bijbehorende voortouwcommissie.
             nvarchar
              
             255
              Voortouwcommissie_Id
              Globally Unique Identifier (GUID) van de bijbehorende voortouwcommissie. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'voortouwcommissie'.
              uniqueidentifier
               
              16
               Aanvraagdatum
               Datum waarop een Activiteit is aangevraagd.
               datetime2
                
               8
                DatumVerzoekEersteVerlenging
                Datum dat het eerste verzoek is ingediend om een Activiteit niet te laten vervallen.
                datetime2
                 
                8
                 DatumMededelingEersteVerlenging
                 Datum van de mededeling dat het eerste verzoek tot het niet laten vervallen van een Activiteit is gehonoreerd.
                 datetime2
                  
                 8
                  DatumVerzoekTweedeVerlenging
                  Datum dat het tweede verzoek is ingediend om een Activiteit niet te laten vervallen.
                  datetime2
                   
                  8
                   DatumMededelingTweedeVerlenging
                   Datum van de mededeling dat het tweede verzoek tot het niet laten vervallen van een Activiteit is gehonoreerd.
                   datetime2
                    
                   8
                    Vervaldatum
                    Datum waarop een Activiteit vervalt wanneer deze nog niet heeft plaatsgevonden en nog niet is ingepland.
                    datetime2
                     
                    8
                     ApiGewijzigdOp
                     Datum waarop een Activiteit zichtbaar is geworden in de OData API. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.
                     datetimeoffset
                      
                     10
                      Verwijderd
                      Geeft aan of een Activiteit is verwijderd. Verwijderde activiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'activiteit'.
                      bit
                       
                      1
                      • 0 (false)
                      • 1 (true)

                      Voorbeelden

                        

                      OData API

                      Voorbeeld

                      Resultaat

                      gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/OData/v4/
                      2.0/Activiteit?$filter=contains(soort,'plenair
                      debat') and Status eq 'Uitgevoerd' and year(
                      GewijzigdOp) eq 2022&$count=true

                      Alle uitgevoerde plenaire debatten in 2022 (inclusief het aantal)

                      gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/OData/v4/
                      2.0/Activiteit?$filter=contains(soort,'plenair
                      debat') and Status eq 'Uitgevoerd' and year(
                      GewijzigdOp) eq 2022 and ActiviteitActor/
                      any(a:a/ActorFractie eq 'SP')&$count=true
                      Alle uitgevoerde plenaire debatten in 2022 waarbij een Tweede Kamerlid van de SP aanwezig was (inclusief het aantal)

                      SyncFeed API

                      Voorbeeld

                      Resultaat

                      gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/
                      2.0/Feed?category=Activiteit

                      Feed met entiteiten van de entiteitsoort Activiteit over tijd

                      Image

                      Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.