U bent hier

Activiteit

Een activiteit kan iedere handeling betreffen die wordt uitgevoerd door een persoon of organisatieonderdeel vanuit hoofde van zijn of haar rol als onderdeel van het parlement. Dit kan variëren van vergaderingen tot aan werkbezoeken. Deze entiteit betreft de geplande activiteiten. In de verslagen komen tevens activiteiten voor maar deze verschillen van de geplande activiteiten.

Attributen

Kolomnaam Kolomtype Max lengte Nullable Opmerking
Id uniqueidentifier 16 0 GUID (Globally Unique Identifier) van de entiteit.
Soort nvarchar 255 1 Mogelijke waarden: Aanbieding, Afscheid, Algemeen overleg, Beëdiging, Begrotingsoverleg, Bijzondere procedure, Constituerende vergadering, Delegatievergadering, E-mailprocedure, Gesprek, Hamerstukken, Herdenking, Hoorzitting / rondetafelgesprek, Inbreng feitelijke vragen, Inbreng politieke dialoog met de Europese Commissie, Inbreng schriftelijk overleg, Inbreng verslag (wetsvoorstel), Interpellatiedebat, Notaoverleg, Ontbijtbijeenkomst Parlement en Wetenschap, Petitie, Plenair debat, Procedurevergadering, Regeling van werkzaamheden, Schriftelijk commentaar algemeen, Schriftelijk commentaar gericht, Stemmingen, Technische briefing, Vergadering, Verklaring, Vragenuur, Werkbezoek, Wetgevingsoverleg
Nummer nvarchar 255 1  
Onderwerp nvarchar 0 1  
DatumSoort nvarchar 0 1 Mogelijke waarden: Dag, Meerdaags, Nog geen datum bekend, Weeknummer
Datum datetime2 8 1  
Aanvangstijd datetime2 8 1  
Eindtijd datetime2 8 1  
Locatie nvarchar 0 1  
Besloten bit 1 1  
Status nvarchar 255 1 Mogelijke waarden: Geannuleerd, Gepland, Uitgevoerd, Verplaatst
Vergaderjaar nvarchar 9 1  
Kamer nvarchar 0 1  
Noot nvarchar 0 1  
VRSNummer nvarchar 8 1  
SidVoortouw nvarchar 255 1  
Voortouwnaam nvarchar 255 1  
Voortouwafkorting nvarchar 255 1  
Voortouwkortenaam nvarchar 255 1  
Voortouwcommissie_Id uniqueidentifier 16 1  
GewijzigdOp datetime2 8 1 Datum wanneer het bronsysteem deze entiteit heeft aangemaakt/aangepast.
ApiGewijzigdOp datetimeoffset 10 1 Datum wanneer deze entiteit (mutatie) zichtbaar is geworden in de OData API. Filteren op dit veld maakt het mogelijk om alleen verschillen op te halen van een bepaalde periode.
Verwijderd bit 1 1 Komt overeen met verwijderd=true/false op entiteit niveau uit de SyncFeed. Er is bewust voor gekozen alle verwijderde entiteiten als “placeholder” zichtbaar te houden in de API zodat afnemers kunnen detecteren wanneer iets verwijderd is. Wanneer u enkel bestaande entiteiten wilt opvragen dient u zelf te filteren op “Verwijderd eq false”.

Uitleg termen

Binnen de Tweede Kamer bestaan een aantal basisactiviteiten. Voorbeelden daarvan zijn: een debat, een stemming of een regeling van werkzaamheden. Bekijk de uitleg en samenhang van de activiteiten van de Tweede Kamer.