Activiteit

Een activiteit die gaat plaatsvinden of die heeft plaatsgevonden als onderdeel van het parlementaire proces. Dit kan variƫren van vergaderingen tot aan werkbezoeken.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Parlis en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2008; oudere data zijn enkel beschikbaar wanneer deze relevant waren voor activiteiten die op of na deze datum plaatsvonden.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel ActiviteitActor, Agendapunt
Veel-op-een  
Veel-op-veel Document, Reservering, Zaak, Zichzelf (VoortgezetVanuit, VoortgezetIn, VervangenVanuit, VervangenDoor)

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een Activiteit. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'activiteit'.

 

Soort

Soort Activiteit.


 

 • Aanbieding
 • Afscheid
 • Algemeen overleg
 • Begrotingsoverleg
 • BeĆ«diging
 • Bijzondere procedure
 • Commissiedebat
 • Constituerende vergadering
 • Delegatievergadering
 • E-mailprocedure
 • Gesprek
 • Hamerstukken
 • Herdenking
 • Hoorzitting
 • Inbreng feitelijke vragen
 • Inbreng politieke dialoog met de Europese Commissie
 • Inbreng schriftelijk overleg
 • Inbreng verslag (wetsvoorstel)
 • Notaoverleg
 • Ontbijtbijeenkomst Parlement en Wetenschap
 • Petitie
 • Plenair debat (debat)
 • Plenair debat (dertigledendebat)
 • Plenair debat (initiatiefwetgeving)
 • Plenair debat (interpellatiedebat)
 • Plenair debat (overig)
 • Plenair debat (tweeminutendebat)
 • Plenair debat (wetgeving)
 • Procedurevergadering
 • Regeling van werkzaamheden
 • Rondetafelgesprek
 • Schriftelijk commentaar algemeen
 • Schriftelijk commentaar gericht
 • Stemmingen
 • Strategische procedurevergadering
 • Technische briefing
 • Toespraak
 • Vergadering
 • Verhoor
 • Verklaring
 • Vragenuur
 • Werkbezoek
 • Wetgevingsoverleg

Nummer

Intern identificatienummer van een Activiteit.

 

Onderwerp

Onderwerp van een Activiteit.

 

DatumSoort

Context voor de datum van een Activiteit.

 • Dag
 • Meerdaags
 • Nog geen datum bekend
 • Weeknummer

Datum

Datum waarop een Activiteit plaatsvindt.

 

Aanvangstijd

Tijd dat een Activiteit begint.

 

Eindtijd

Tijd waarop een Activiteit eindigt.

 

Locatie

Locatie van een Activiteit.

 

Besloten

Geeft aan of een Activiteit besloten is.

 

Status

Status van een Activiteit.

 • Geannuleerd
 • Gepland
 • Uitgevoerd
 • Verplaatst
 • Vervallen

Vergaderjaar

Vergaderjaar waarin een Activiteit plaatsvindt. Een vergaderjaar begint op de derde dinsdag van september.

 

Kamer

Kamer van de Staten-Generaal die betrokken is bij een Activiteit.

 • Eerste Kamer en Tweede Kamer
 • Eerste Kamer
 • Tweede Kamer

Noot

Notitie gemaakt bij een Activiteit.

 

VRSNummer

Intern identificatienummer van een Activiteit.


 

 

SidVoortouw

Intern identificatienummer van de bijbehorende voortouwcommissie.

 

Voortouwnaam

Naam van de bijbehorende voortouwcommissie.

 

Voortouwafkorting

Afkorting van de bijbehorende voortouwcommissie.

 

Voortouwkortenaam

Korte naam van de bijbehorende voortouwcommissie.

 

Voortouwcommissie_Id

Globally Unique Identifier (GUID) van de bijbehorende voortouwcommissie. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'voortouwcommissie'.

 

Aanvraagdatum

Datum waarop een Activiteit is aangevraagd.

 

DatumVerzoekEersteVerlenging

Datum dat het eerste verzoek is ingediend om een Activiteit niet te laten vervallen.

 

DatumMededelingEersteVerlenging

Datum van de mededeling dat het eerste verzoek tot het niet laten vervallen van een Activiteit is gehonoreerd.

 

DatumVerzoekTweedeVerlenging

Datum dat het tweede verzoek is ingediend om een Activiteit niet te laten vervallen.

 

DatumMededelingTweedeVerlenging

Datum van de mededeling dat het tweede verzoek tot het niet laten vervallen van een Activiteit is gehonoreerd.

 

Vervaldatum

Datum waarop een Activiteit vervalt wanneer deze nog niet heeft plaatsgevonden en nog niet is ingepland.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop in het bronsysteem een Activiteit is aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'activiteit'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een Activiteit zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een Activiteit is verwijderd. Verwijderde activiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'activiteit'.

 

Voorbeelden

OData API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
OData/v4/2.0/Activiteit$filter=contains(
soort, 'plenair debat') and Status eq
'Uitgevoerd' and year(Datum) eq
2022&$count=true
Alle uitgevoerde plenaire debatten in 2022 (inclusief het aantal)
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
OData/v4/2.0/Activiteit?$filter=contains(
soort, 'plenair debat') and Status eq
'Uitgevoerd' and year(GewijzigdOp) eq
2022 and ActiviteitActor/any(a:a/
ActorFractie eq 'SP')&$count=true
Alle uitgevoerde plenaire debatten in 2022 waarbij een Tweede Kamerlid van de SP aanwezig was (inclusief het aantal)

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=Activiteit
Feed met entiteiten van de entiteitsoort Activiteit over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.