Activiteit

Een activiteit die gaat plaatsvinden of die heeft plaatsgevonden als onderdeel van het parlementaire proces. Dit kan variëren van vergaderingen tot aan werkbezoeken.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een -
Een-op-veel ActiviteitActor, Agendapunt, Document, Reservering
Veel-op-een -
Veel-op-veel Zichzelf, Zaak

Attributen

Datatype Max. lengte Mogelijke
waarden
Aanvangstijd
Tijd dat een Activiteit begint.
datetime2 8 -
 
Aanvraagdatum
Datum waarop een Activiteit is aangevraagd.
datetime2 8 -
 
ApiGewijzigdOp
Datum waarop een Activiteit zichtbaar is geworden in de OData API. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.
datetimeoffset 10 -
 
Besloten
Geeft aan of een Activiteit besloten is.
bit 1
 • false
 • true
   
Datum
Datum waarop een Activiteit plaatsvindt.
datetime2 8 -
 
DatumMededelingEersteVerlenging
Datum van de mededeling dat het eerste verzoek tot het niet laten vervallen van een Activiteit is gehonoreerd.
datetime2 8 -
 
DatumMededelingTweedeVerlenging
Datum van de mededeling dat het tweede verzoek tot het niet laten vervallen van een Activiteit is gehonoreerd.
datetime2 8

-
 

DatumSoort
Context voor de datum van een Activiteit.
nvarchar 0
 • Dag
 • Meerdaags
 • Nog geen datum bekend
 • Weeknummer
DatumVerzoekEersteVerlenging
Datum dat het eerste verzoek is ingediend om een Activiteit niet te laten vervallen.
datetime2 8 -
 
DatumVerzoekTweedeVerlenging
Datum dat het tweede verzoek is ingediend om een Activiteit niet te laten vervallen.
datetime2 8 -
 
Eindtijd
Tijd waarop een Activiteit eindigt.
datetime2 8 -
 
GewijzigdOp
Datum wanneer het bronsysteem een Activiteit heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'.
datetime2 8 -
 
Id
Globally Unique Identifier (GUID) van een Activiteit.
uniqueidentifier 16 -
 
Kamer
Kamer van de Staten-Generaal die betrokken is bij een Activiteit.
nvarchar 0
 • Eerste Kamer
 • Tweede Kamer
 • Eerste Kamer en Tweede Kamer
Locatie
Locatie van een Activiteit.
nvarchar 0 -
 
Noot
Notitie gemaakt bij een Activiteit.
nvarchar 0 -
 
Nummer
Intern identificatienummer van een Activiteit.
nvarchar 255 -
 
Onderwerp
Onderwerp van een Activiteit.
nvarchar 0 -
 
SidVoortouw
Intern identificatienummer van de bijbehorende voortouwcommissie.
nvarchar 255 -
 
Soort
Soort Activiteit.
nvarchar 255
 • Aanbieding
 • Afscheid
 • Algemeen overleg
 • Begrotingsoverleg
 • Beëdiging
 • Bijzondere procedure
 • Commissiedebat
 • Constituerende vergadering
 • Delegatievergadering
 • E-mailprocedure
 • Gesprek
 • Hamerstukken
 • Herdenking
 • Hoorzitting
 • Inbreng feitelijke vragen
 • Inbreng politieke dialoog met de Europese Commissie
 • Inbreng schriftelijk overleg
 • Inbreng verslag (wetsvoorstel)
 • Notaoverleg
 • Ontbijtbijeenkomst Parlement en Wetenschap
 • Petitie, Plenair debat (debat)
 • Plenair debat (dertigledendebat)
 • Plenair debat (initiatiefwetgeving)
 • Plenair debat (interpellatiedebat)
 • Plenair debat (overig)
 • Plenair debat (tweeminutendebat)
 • Plenair debat (wetgeving)
 • Procedurevergadering
 • Regeling van werkzaamheden, Rondetafelgesprek
 • Schriftelijk commentaar algemeen
 • Schriftelijk commentaar gericht
 • Stemmingen
 • Technische briefing
 • Toespraak
 • Vergadering
 • Verhoor
 • Verklaring
 • Vragenuur
 • Werkbezoek
 • Wetgevingsoverleg
   
Status
Status van een Activiteit.
nvarchar 255
 • Geannuleerd
 • Gepland
 • Uitgevoerd
 • Verplaatst
   
VRSNummer
Intern identificatienummer van een bijbehorende locatie.
nvarchar 8 -
 
Vergaderjaar
Vergaderjaar waarin een Activiteit plaatsvindt.
nvarchar 9 -
 
Vervaldatum
Datum waarop een Activiteit vervalt wanneer deze nog niet heeft plaatsgevonden en nog niet is ingepland.
datetime2 8 -
 
Verwijderd
Geeft aan of een Activiteit is verwijderd. Verwijderde activiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder.
bit 1
 • 0 (false)
 • 1 (true)
   
Voortouwafkorting
Afkorting van de bijbehorende voortouwcommissie.
nvarchar 255 -
 
Voortouwcommissie_Id
Globally Unique Identifier (GUID) van de bijbehorende voortouwcommissie.
uniqueidentifier 16 -
 
Voortouwkortenaam
Korte naam van de bijbehorende voortouwcommissie.
nvarchar 255 -
 
Voortouwnaam
Naam van de bijbehorende voortouwcommissie.
nvarchar 255 -

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/2.0/Feed?category=Activiteit

Feed met entiteiten van de entiteitsoort Activiteit over tijd

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord er misschien al tussenstaat.