Reservering

Reservering van een zaal als ruimte voor de uitvoering van een activiteit.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Parlis en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2008; oudere data zijn enkel beschikbaar wanneer deze relevant waren voor activiteiten die op of na deze datum plaatsvonden.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  
Veel-op-een  
Veel-op-veel Activiteit, Zaal

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een Reservering. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'reservering'.

 

Nummer

Intern identificatienummer van een Reservering.

 

StatusCode

Interne Statuscode van een Reservering.

  • R2
  • R3

StatusNaam

Interne statusnaam van een Reservering.

  • UsrAdministrativelyCompleted
  • UsrMade

ActiviteitNummer

Uniek identificatienummer van de bijbehorende Activiteit.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een Reservering heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'reservering'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een Reservering zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een Reservering is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'reservering'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=Reservering
Feed met entiteiten van de entiteitsoort Reservering over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.