Reservering

Reservering van een zaal als ruimte voor de uitvoering van een activiteit.

Relaties

RELATIETYPE ENTITEITSOORT
Een-op-een -
Een-op-veel -
Veel-op-een Activiteit, Zaal
Veel-op-veel -

Attributen

Datatype Max. lengte Mogelijke waarden
ActiviteitNummer
Nummer van de Activiteit behorende bij een Reservering.
nvarchar 255 -
 
ApiGewijzigdOp
Datum waarop een Reservering zichtbaar is geworden in de OData API. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.
datetimeoffset 10 -
 
GewijzigdOp
Datum wanneer het bronsysteem een Reservering heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'.
datetime2 8 -
 
Id
Globally Unique Identifier (GUID) van een entiteit.
uniqueidentifier 16 -
 
Nummer
Intern identificatienummer van een Reservering.
nvarchar 8 -
 
StatusCode
Interne Statuscode van een Reservering.
nvarchar 255 -
 
StatusNaam
Interne statusnaam van een Reservering.
nvarchar 255 -
 
Verwijderd
Geeft aan of een Reservering is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder.
bit 1 -

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/2.0/Feed?category=Reservering

Feed met entiteiten van de entiteitsoort Reservering over tijd

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord er misschien al tussenstaat.