Kamerstukdossier

Een dossier met documenten over een specifiek onderwerp.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een Zaak
Een-op-veel Document
Veel-op-een -
Veel-op-veel -

Attributen

Datatype Max. lengte Mogelijke waarden
Afgesloten
Geeft aan of een Kamerstukdossier is afgesloten.
bit 1 -
 
Alias
Alias van een Kamerstukdossier.
nvarchar 0 -
 
ApiGewijzigdOp
Datum waarop een Kamerstukdossier zichtbaar is geworden in de OData API. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.
datetimeoffset 10 -
 
Citeertitel
Citeertitel van een Kamerstukdossier.
nvarchar 0 -
 
GewijzigdOp
Datum wanneer het bronsysteem een entiteit heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'.
datetime2 8 -
 
HoogsteVolgnummer
Aantal documenten in Kamerstukdossier.
int 4 -
 
Id
Globally Unique Identifier (GUID) van een Kamerstukdossier.
uniqueidentifier 16 -
 
Kamer
Kamer van de Staten-Generaal die betrokken is bij een Kamerstukdossier.
nvarchar 255
  • Eerste Kamer
  • Eerste en Tweede Kamer
  • Tweede Kamer
     
Nummer
Intern identificatienummer van een Kamerstukdossier.
int 4 -
 
Titel
Titel van een Kamerstukdossier.
nvarchar 0 -
 
Toevoeging
Begrotingshoofdstukvermelding bij een Kamerstukdossier.
nvarchar 255 -
 
Verwijderd
Geeft aan of een Kamerstukdossier is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder.
bit 1 -

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/2.0/Feed?category=Kamerstukdossier

Feed met entiteiten van de entiteitsoort Kamerstukdossier over tijd

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord er misschien al tussenstaat.