Kamerstukdossier

Een dossier met documenten over een specifiek onderwerp.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Parlis en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2008; oudere data zijn enkel beschikbaar wanneer deze relevant waren voor activiteiten die op of na deze datum plaatsvonden.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  
Veel-op-een  
Veel-op-veel Document, Zaak

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een Kamerstukdossier. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'kamerstukdossier'.

 

Titel

Titel van een Kamerstukdossier.

 

Citeertitel

Citeertitel van een Kamerstukdossier.

 

Alias

Alias van een Kamerstukdossier.

 

Nummer

Intern identificatienummer van een Kamerstukdossier.

 

Toevoeging

Begrotingshoofdstukvermelding bij een Kamerstukdossier.

 

HoogsteVolgnummer

Aantal documenten in Kamerstukdossier.

 

Afgesloten

Geeft aan of een Kamerstukdossier is afgesloten.

 

Kamer

Kamer van de Staten-Generaal die betrokken is bij een Kamerstukdossier.

  • Eerste en Tweede Kamer
  • Eerste kamer
  • Tweede Kamer

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een entiteit heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'fractiezetelvacature'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een Kamerstukdossier zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een Kamerstukdossier is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'kamerstukdossier'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=
Kamerstukdossier
Feed met entiteiten van de entiteitsoort Kamerstukdossier over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.