U bent hier

Kamerstukdossier

In de context van een parlementaire behandeling samenhangende verzameling van Kamerstukken. Een typisch Kamerstukdossier bevat vragen van de Kamercommissie, antwoorden van de minister, wetsvoorstellen, amendementen, etc.

Inhoud

Attributen

Kolomnaam Kolomtype Max lengte Nullable Opmerking
Id uniqueidentifier 16 0 GUID (Globally Unique Identifier) van de entiteit.
Titel nvarchar 0 1  
Citeertitel nvarchar 0 1  
Alias nvarchar 0 1  
Nummer int 4 1  
Toevoeging nvarchar 255 1  
HoogsteVolgnummer int 4 1  
Afgesloten bit 1 1  
Kamer nvarchar 255 1 Mogelijke waarden: Eerste Kamer, Eerste Kamer en Tweede Kamer, Tweede Kamer
GewijzigdOp datetime2 8 1 Datum wanneer het bronsysteem deze entiteit heeft aangemaakt/aangepast.
ApiGewijzigdOp datetimeoffset 10 1 Datum wanneer deze entiteit (mutatie) zichtbaar is geworden in de OData API. Filteren op dit veld maakt het mogelijk om alleen verschillen op te halen van een bepaalde periode.
Verwijderd bit 1 1 Komt overeen met verwijderd=true/false op entiteit niveau uit de SyncFeed. Er is bewust voor gekozen alle verwijderde entiteiten als “placeholder” zichtbaar te houden in de API zodat afnemers kunnen detecteren wanneer iets verwijderd is. Wanneer u enkel bestaande entiteiten wilt opvragen dient u zelf te filteren op “Verwijderd eq false”.