Agendapunt

Een geregistreerd te behandelen onderwerp van een activiteit.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een -
Een-op-veel Besluit
Veel-op-een Activiteit, Zaak
Veel-op-veel Document

Attributen

Datatype Max. lengte Mogelijke
waarden
Aanvangstijd
Begintijd van een Agendapunt.
datetime2 8 -
 
Activiteit_Id
Globally Unique Identifier (GUID) van de bijbehorende Activiteit.
uniqueidentifier 16 -
 
ApiGewijzigdOp
Datum waarop een Agendapunt zichtbaar is geworden in de OData API. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.
datetimeoffset 10 -
 
Eindtijd
Eindtijd van een Agendapunt.
datetime2 8 -
 
GewijzigdOp
Datum wanneer het bronsysteem een Agendapunt heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'.
datetime2 8 -
 
Id
Globally Unique Identifier (GUID) van een Agendapunt.
uniqueidentifier 16 -
 
Noot
Notitie gemaakt bij een Agendapunt.
nvarchar 255 -
 
Nummer
Intern identificatienummer van een Agendapunt.
nvarchar 255 -
 
Onderwerp
Onderwerp van een Agendapunt.
nvarchar 0 -
 
Rubriek
Rubriek waartoe een Agendapunt behoort.
nvarchar 255 -
 
Status
Status van een Agendapunt.
nvarchar 255
  • Vrijgegeven
     
Verwijderd
Geeft aan of een Agendapunt is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder.
bit 1 -
 
Volgorde
Positie van een Agendapunt op de agenda van de bijbehorende Activiteit.
int 4 -

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/2.0/Feed?category=Agendapunt

Feed met entiteiten van de entiteitsoort Agendapunt over tijd

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord er misschien al tussenstaat.