Agendapunt

Een geregistreerd te behandelen onderwerp van een activiteit.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Parlis en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2008; oudere data zijn enkel beschikbaar wanneer deze relevant waren voor activiteiten die op of na deze datum plaatsvonden.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel Besluit
Veel-op-een Activiteit
Veel-op-veel Document, Zaak

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een Agendapunt. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'agendapunt'.

 

Nummer

Intern identificatienummer van een Agendapunt.

 

Onderwerp

Onderwerp van een Agendapunt.

 

Aanvangstijd

Begintijd van een Agendapunt.

 

Eindtijd

Eindtijd van een Agendapunt.

 

Volgorde

Positie van een Agendapunt op de agenda van de bijbehorende Activiteit.

 

Rubriek

Rubriek waartoe een Agendapunt behoort.

 

Noot

Notitie gemaakt bij een Agendapunt.

 

Status

Status van een Agendapunt

 

GewijzigdOp

Datum waarop in het bronsysteem een Agendapunt is aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'agendapunt'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een Agendapunt zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een Agendapunt is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'activiteitactor'.

 

Activiteit_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Activiteit. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'activiteit'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=Agendapunt
Feed met entiteiten van de entiteitsoort Agendapunt over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.