U bent hier

Agendapunt

Een agendapunt is een geregistreerd te behandelen onderwerp bij een parlementair overleg.

Inhoud

Attributen

Kolomnaam Kolomtype Max lengte Nullable Opmerking
Nummer nvarchar 255 1  
Onderwerp nvarchar 0 1  
Aanvangstijd datetime2 8 1  
Eindtijd datetime2 8 1  
Volgorde int 4 1  
Rubriek nvarchar 255 1  
Noot nvarchar 0 1  
Status nvarchar 255 1 Mogelijke waarden: Vrijgegeven
GewijzigdOp datetime2 8 1 Datum wanneer het bronsysteem deze entiteit heeft aangemaakt/aangepast.
ApiGewijzigdOp datetimeoffset 10 1 Datum wanneer deze entiteit (mutatie) zichtbaar is geworden in de OData API. Filteren op dit veld maakt het mogelijk om alleen verschillen op te halen van een bepaalde periode.
Verwijderd bit 1 1 Komt overeen met verwijderd=true/false op entiteit niveau uit de SyncFeed. Er is bewust voor gekozen alle verwijderde entiteiten als “placeholder” zichtbaar te houden in de API zodat afnemers kunnen detecteren wanneer iets verwijderd is. Wanneer u enkel bestaande entiteiten wilt opvragen dient u zelf te filteren op “Verwijderd eq false”.
Activiteit_Id uniqueidentifier 16 1