Fractie

Een fractie als actor binnen het parlementaire proces. De logo's van sommige fracties kunnen gedownload worden.

Relaties

Attributen

Datatype Max. lengte Mogelijke waarden
AantalStemmen
Aantal stemmen dat een Fractie heeft behaald bij de laatste verkiezingen.
int 4 -
 
AantalZetels
Aantal zetels van een Fractie.
int 4 -
 
Afkorting
Afkorting van een Fractie.
nvarchar 255 -
 
ApiGewijzigdOp
Datum waarop een Fractie zichtbaar is geworden in de OData API. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.
datetimeoffset 10 -
 
ContentLength
Grootte van het logo van een Fractie.
int 4 -
 
ContentType
Bestandsformaat van het logo van een Fractie.
nvarchar 255 -
 
DatumActief
Begindatum van een een Fractie.
datetime2 8 -
 
DatumInactief
Einddatum van een een Fractie.
datetime2 8 -
 
GewijzigdOp
Datum wanneer het bronsysteem een Fractie heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'.
datetime2 8 -
 
Id
Globally Unique Identifier (GUID) van een Fractie.
uniqueidentifier 16 -
 
NaamEN
Engelse naam van een Fractie.
nvarchar 255 -
 
NaamNL
Nederlandse naam van een Fractie.
nvarchar 255 -
 
Nummer
Intern identificatienummer van een Fractie.
int 4 -
 
Verwijderd
Geeft aan of een Fractie is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder.
bit 1 -

Voorbeelden

OData API

VOORBEELD

RESULTAAT

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/OData/v4/2.0/fractie/d3b4d880-ef37-4ce6-99ec-4940266ac466/resource

Download het bestand behorende bij een specifieke Fractie

SyncFeed API

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/2.0/Feed?category=Fractie

Feed met entiteiten van de entiteitsoort Fractie over tijd

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord er misschien al tussenstaat.