Fractie

Een fractie als actor binnen het parlementaire proces. De logo's van sommige fracties kunnen gedownload worden.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Sesam en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2012; oudere data zijn incompleet.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel ActiviteitActor, CommissieZetelVastVacature, CommissieZetelVervangerVacature, DocumentActor, FractieAanvullendGegeven, FractieZetelStemmingZaakActor
Veel-op-een  
Veel-op-veel Fractie

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een Fractie. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'fractie'.

 

Nummer

Intern identificatienummer van een Fractie.

 

Afkorting

Afkorting van een Fractie.

 

NaamNL

Nederlandse naam van een Fractie.

 

NaamEN

Engelse naam van een Fractie.

 

AantalZetels

Aantal zetels van een Fractie.

 

AantalStemmen

Aantal stemmen dat een Fractie heeft behaald bij de laatste verkiezingen.

 

DatumActief

Begindatum van een een Fractie.

 

DatumInactief

Einddatum van een een Fractie.

 

ContentType

Bestandsformaat van het logo van een Fractie.

 

ContentLength

Bestandsgrootte van het logo van een Fractie.

  • image/gif
  • image/jpeg
  • image/png

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een Fractie heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'fractie'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een Fractie zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een Fractie is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'fractie'.

 

Voorbeelden

OData API

VOORBEELD RESULTAAT
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
OData/v4/2.0/fractie/d3b4d880-ef37-4ce6-
99ec-4940266ac466/resource
Download het bestand behorende bij een specifieke Fractie

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=Fractie
Feed met entiteiten van de entiteitsoort Fractie over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.