ZaakActor

Actor in zijn rol binnen de afhandeling van een zaak.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Parlis en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2008; oudere data zijn enkel beschikbaar wanneer deze relevant waren voor activiteiten die op of na deze datum plaatsvonden.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  
Veel-op-een Commissie, Fractie, Persoon, Zaak
Veel-op-veel  

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een ZaakActor. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'zaakactor'.

 

Zaak_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Zaak. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'zaak'.

 

ActorNaam

Naam van een ZaakActor ten tijde van de bijbehorende Zaak.

 

ActorFractie

Fractie van een ZaakActor ten tijde van de bijbehorende Zaak.

 

ActorAfkorting

Afkorting van een ZaakActor ten tijde van de bijbehorende Zaak.

 

Functie

Functie van de ZaakActor ten tijde van de bijbehorende Zaak.

 

Relatie

Rol van een ZaakActor in de bijbehorende Zaak.

  • Gericht aan
  • Indiener
  • Medeindiener
  • Rapporteur
  • Volgcommissie
  • Voortouwcommissie

SidActor

Intern identificatienummer van een ZaakActor.

 

Persoon_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Persoon. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'persoon'.

 

Fractie_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Fractie. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'fractie'.

 

Commissie_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Commissie. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'commissie'.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een ZaakActor heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'zaakactor'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een ZaakActor zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een ZaakActor is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'zaakactor'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/
2.0/Feed?category=ZaakActor
Feed met entiteiten van de entiteitsoort ZaakActor over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.