PersoonNevenfunctie

Een nevenfunctie van een specifieke persoon.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Sesam en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2012; oudere data zijn incompleet.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel PersoonNevenfunctieInkomsten
Veel-op-een Persoon
Veel-op-veel  

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een PersoonNevenfunctie. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'persoonnevenfunctie'.

 

PersoonId

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Persoon. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'persoon'.

 

Omschrijving

Omschrijving van een PersoonNevenfunctie.

 

PeriodeVan

Startdatum van een PersoonLoopbaan.

 

PeriodeTotEnMet

Einddatum van een PersoonLoopbaan.

 

IsActief

Geeft aan of een PersoonNevenfunctie momenteel wordt bekleed.

 

VergoedingSoort

Soort vergoeding voor een PersoonNevenfunctie.

  • Bezoldigd
  • Omkonstenvergoeding
  • Onbezoldigd

VergoedingToelichting

Toelichting op de soort vergoeding voor een Nevenfunctie.

 

Gewicht

Waarde om de positie van een PersoonNevenfunctie in een lijst te bepalen.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een PersoonNevenfunctie heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'persoonnevenfunctie'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een PersoonNevenfunctie zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een PersoonNevenfunctie is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'persoonnevenfunctie'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://egevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=
PersoonNevenfunctie
Feed met entiteiten van de entiteitsoort PersoonNevenfunctie over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.