Toezegging

Een toezegging van een bewindspersoon aan een Tweede Kamerlid.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Toezeggingenregistratie en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2022.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  
Veel-op-een Activiteit
Veel-op-veel Fractie (ToegezegdAanFractie), Persoon (ToegezegdAanPersoon), Zichzelf (IsAangevuldVanuit, IsAanvullingOp, IsHerhaaldDoor, IsHerhalingVan)

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een Toezegging. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'toezegging'.

 

AanmaakDatum

Datum dat een Toezegging is aangemaakt.

 

Nummer

Uniek identificatienummer van een Toezegging.

 

Activiteitnummer

Uniek identificatienummer van de bijbehorende Activiteit.

 

Naam

Naam van de bewindspersoon die de Toezegging heeft gedaan.

 

Achternaam

Achternaam van de bewindspersoon die de Toezegging heeft gedaan.

 

Initialen

Initialen van de bewindspersoon die de toezegging heeft gedaan.

 

Tussenvoegsel

Tussenvoegsel van de bewindspersoon die de toezegging heeft gedaan.

 

Voornaam

Tussenvoegsel van de bewindspersoon die de toezegging heeft gedaan.

 

Achtervoegsel

Achtervoegsel van de bewindspersoon die de toezegging heeft gedaan.

 

Titulatuur

Titulatuur van de bewindspersoon die de toezegging heeft gedaan.

 

Functie

Functie van de bewindspersoon die de toezegging heeft gedaan.

 

Status

Status van de Toezegging.

  • Deels Voldaan
  • Openstaand
  • Voldaan

DatumNakoming

Datum waarop een Toezegging is nagekomen.

 

KamerbriefNakoming

Uniek identificatienummer van een brief met informatie over de nakoming van een Toezegging.

 

Ministerie

Ministerie van de bewindspersoon die de Toezegging heeft gedaan.

 

Tekst

Tekst van een Toezegging.

 

Verwijderd

Geeft aan of een Toezegging is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'toezegging'.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een Toezegging heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'toezegging'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een Stemming zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Voorbeelden

 OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=Toezegging
Feed met entiteiten van de entiteitsoort Document over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.