PersoonLoopbaan

Een onderdeel van de loopbaan van een specifiek persoon.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Sesam en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2012; oudere data zijn incompleet.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  
Veel-op-een Persoon
Veel-op-veel  

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een PersoonLoopbaan. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'persoonloopbaan'.

 

Functie

Functie behorende bij een PersoonLoopbaan.

 

Werkgever

Functie behorende bij een PersoonLoopbaan.

 

OmschrijvingNl

Nederlandse omschrijving van een PersoonLoopbaan.

 

OmschrijvingEn

Engelse omschrijving van een PersoonLoopbaan.

 

Plaats

Plaats van een PersoonLoopbaan.

 

Van

Startdatum van een PersoonLoopbaan.

 

TotEnMet

Einddatum van een PersoonLoopbaan.

 

Gewicht

Waarde om de positie van een PersoonLoopbaan in een lijst te bepalen.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een PersoonLoopbaan heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'persoonloopbaan'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een PersoonLoopbaan zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een PersoonLoopbaan is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder.

 

Persoon_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Persoon. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'persoon'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=
PersoonLoopbaan
Feed met entiteiten van de entiteitsoort PersoonLoopbaan over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.