Stemming

De stem over een besluit van een specifiek persoon of specifieke fractie.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Parlis en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2008; oudere data zijn enkel beschikbaar wanneer deze relevant waren voor activiteiten die op of na deze datum plaatsvonden.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  
Veel-op-een BesluitFractie, Persoon
Veel-op-veel  

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een Stemming. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'stemming'.

 

Besluit_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van het bijbehorende Besluit. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'besluit'.

 

Soort

Soort Stemming.

  • Niet
  • deelgenomen
  • Tegen
  • Voor

FractieGrootte

Grootte van de bijbehorende fractie.

 

ActorNaam

Naam van de bijbehorende Persoon of Fractie.

 

ActorFractie

Naam van de fractie van de bijbehorende Persoon.

 

Vergissing

Geeft aan of een Stemming een vergissing was.

 

SidActorLid

Intern identificatienummer van de bijbehorende Persoon.

 

SidActorFractie

Intern identificatienummer van de bijbehorende Fractie.

 

Persoon_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Persoon. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'persoon'.

 

Fractie_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Fractie. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'fractie'.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een entiteit heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'stemming'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een Stemming zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een Stemming is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'stemming'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=Stemming
Feed met entiteiten van de entiteitsoort Stemming over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.