Stemming

De stem over een besluit van een specifiek persoon of specifieke fractie.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een Fractie, Persoon
Een-op-veel -
Veel-op-een Besluit
Veel-op-veel -

Attributen

Datatype Max. lengte Mogelijke waarden
ActorFractie
Naam van de bijbehorende Fractie.
nvarchar 255 -
 
ActorNaam
Naam van de bijbehorende Persoon.
nvarchar 255 -
 
ApiGewijzigdOp
Datum waarop een Stemming zichtbaar is geworden in de OData API. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.
datetimeoffset 10 -
 
Besluit_Id
Globally Unique Identifier (GUID) van het bijbehorende Besluit.
uniqueidentifier 16 -
 
FractieGrootte
Grootte van de bijbehorende fractie.
int 4 -
 
Fractie_Id
Globally Unique Identifier (GUID) van de bijbehorende Fractie.
uniqueidentifier 16 -
 
GewijzigdOp
Datum wanneer het bronsysteem een entiteit heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'.
datetime2 8 -
 
Id
Globally Unique Identifier (GUID) van een Stemming.
uniqueidentifier 16 -
 
Persoon_Id
Globally Unique Identifier (GUID) van de bijbehorende Persoon.
uniqueidentifier 16 -
 
SidActorFractie
Intern identificatienummer van de bijbehorende Fractie.
nvarchar 255 -
 
SidActorLid
Intern identificatienummer van de bijbehorende Persoon.
nvarchar 255 -
 
Soort
Soort Stemming.
nvarchar 255
  • Niet deelgenomen
  • Voor
  • Tegen
     
Vergissing
Geeft aan of een Stemming een vergissing was.
bit 1 -
 
Verwijderd
Geeft aan of een Stemming is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder.
bit 1 -

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/2.0/Feed?category=Stemming

Feed met entiteiten van de entiteitsoort Stemming over tijd

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord er misschien al tussenstaat.