PersoonOnderwijs

Een onderdeel van het genoten onderwijs van een specifieke persoon.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Sesam en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2012; oudere data zijn incompleet.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  
Veel-op-een Persoon
Veel-op-veel  

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een PersoonOnderwijs. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'persoononderwijs'.

 

OpleidingNl

Nederlandse naam van een PersoonOnderwijs.

 

OpleidingEn

Engelse naam van een PersoonOnderwijs.

 

Instelling

Instelling waar een PersoonOnderwijs is genoten.

 

Plaats

Plaats waar een de instelling van een PersoonOnderwijs is gevestigd.

 

Van

Begindatum van een PersoonOnderwijs.

 

TotEnMet

Einddatum van een PersoonOnderwijs.

 

Gewicht

Waarde om de positie van een PersoonOnderwijs in een lijst te bepalen.

 

GewijzigdOp

Datum wanneer het bronsysteem een PersoonOnderwijs heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'persoononderwijs'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum waarop de toevoeging of laatste wijziging van een PersoonOnderwijs zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een PersoonOnderwijs is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'persoononderwijs'.

 

Persoon_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Persoon. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'persoon'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=
PersoonOnderwijs
Feed met entiteiten van de entiteitsoort PersoonOnderwijs over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.