FractieZetelVacature

Een vacature voor een vacante fractiezetel.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Sesam en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2012; oudere data zijn incompleet.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  
Veel-op-een FractieZetel
Veel-op-veel  

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Globally Unique Identifier (GUID) van een FractieZetelVacature. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'fractiezetelvacature'.

 

FractieZetel_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende FractieZetel. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'fractiezetel'.

 

Functie

Functie behorende bij een FractieZetelVacature.

  • Fractievoorzitter
  • Lid

Van

Begindatum van een FractieZetelVacature.

 

TotEnMet

Einddatum van een FractieZetelVacature.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een FractieZetelVacature heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'fractiezetelvacature'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een FractieZetelPersoon zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een FractieZetelVacature is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'fractiezetelvacature'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=
FractieZetelVacature
Feed met entiteiten van de entiteitsoort FractieZetelVacature over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.