Introductie

In deze documentatie wordt uitgelegd hoe data over het parlementaire proces opgehaald kan worden uit het Gegevensmagazijn van de Tweede Kamer. Het Open Data Portaal biedt twee mogelijkheden aan om dit te doen: een OData API en een SyncFeed API.

Welke API voor welk doel

De OData API en SyncFeed API zijn ieder geschikt voor andere doeleinden.

OData API

De OData API is geschikt voor het opvragen van data met een zelfopgestelde zoekvraag in de vorm van een URL (query). De OData API levert de data in het machineleesbare bestandsformaat JSON.

Ga naar de documentatiepagina van de OData API

SyncFeed API

De SyncFeed API maakt het mogelijk om (een subset van) alle data in het Gegevensmagazijn te synchroniseren met een eigen database. De SyncFeed API levert de resultaten in het machineleesbare bestandsformaat XML.

Ga naar de documentatiepagina van de SyncFeed API

Image

Welke data kunnen er opgevraagd worden

In het Gegevensmagazijn bevinden zich de data die de Tweede Kamer genereert bij het uitvoeren van haar werkzaamheden, denk hierbij aan: wetsvoorstellen, moties, amendementen, verslagen en de samenstelling van fracties en commissies. Het informatiemodel van het Gegevensmagazijn geeft een overzicht van alle data die opgehaald kan worden middels de API's.

Ga naar de documentatiepagina over het informatiemodel

Image

Welke voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de API's

Om het gebruik van de API's voor iedereen toegankelijk te maken en een stabiele verbinding te kunnen garanderen, is er een disclaimer opgesteld met mededelingen die voor het gebruik van de API's gelden. Gelieve regelmatig de geldende versie van de disclaimer te raadplegen.

Ga naar de disclaimer van het Open Data Portaal

Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.