CommissieZetelVastPersoon

Een persoon die een zetel van een specifieke commissie bezet als vast lid.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Sesam en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2012; oudere data zijn incompleet.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  
Veel-op-een CommissieZetel, Persoon
Veel-op-veel  

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een CommissieZetelVastPersoon. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'commissiezetelvastpersoon'.

 

Functie

Functie van een CommissieZetelVastPersoon in bijbehorende Commissie.

  • Eerste ondervoorzitter Tweede Kamer
  • Fng ondervoorzitter
  • Fng voorzitter
  • Lid
  • Ondervoorzitter
  • Plv. lid
  • Tweede ondervoorzitter Tweede Kamer
  • Voorzitter

Van

Begindatum van een CommissieZetelVastPersoon.

 

TotEnMet

Einddatum van een CommissieZetelVastPersoon.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een CommissieZetelVastPersoon heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'commissiezetelvastpersoon'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een CommissieZetelVastPersoon zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een CommissieZetelVastPersoon is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'commissiezetelvastpersoon'.

 

CommissieZetel_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende CommissieZetel. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'commissiezetel'.

 

Persoon_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Persoon. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'persoon'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=
CommissieZetelVastPersoon
Feed met entiteiten van de entiteitsoort CommissieZetelVastPersoon over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.