FractieZetelPersoon

Een persoon die een specifieke fractiezetel bezet.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een Persoon
Een-op-veel -
Veel-op-een FractieZetel
Veel-op-veel -

Attributen

Datatype Max. lengte Mogelijke waarden
ApiGewijzigdOp
Datum waarop een FractieZetelPersoon zichtbaar is geworden in de OData API. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.
datetimeoffset 10 -
 
FractieZetel_Id
Globally Unique Identifier (GUID) van de bijbehorende FractieZetel.
uniqueidentifier 16 -
 
Functie
Functie van een FractieZetelPersoon.
nvarchar 255 -
 
GewijzigdOp
Datum wanneer het bronsysteem een FractieZetelPersoon heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'.
datetime2 8 -
 
Id
Globally Unique Identifier (GUID) van een entiteit.
uniqueidentifier 16 -
 
Persoon_Id
Globally Unique Identifier (GUID) van de bijbehorende Persoon.
uniqueidentifier 16 -
 
TotEnMet
Einddatum van een FractieZetelPersoon.
datetime2 8 -
 
Van
Begindatum van een FractieZetelPersoon.
datetime2 8 -
 
Verwijderd
Geeft aan of een FractieZetelPersoon is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder.
bit 1 -

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/2.0/Feed?category=FractieZetelPersoon

Feed met entiteiten van de entiteitsoort FractieZetelPersoon over tijd

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord er misschien al tussenstaat.