PersoonGeschenk

Een geschenk dat is ontvangen en geregistreerd door een specifiek persoon.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Sesam en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2012; oudere data zijn incompleet.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  
Veel-op-een Persoon
Veel-op-veel  

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een PersoonGeschenk. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'persoongeschenk'.

 

Omschrijving

Omschrijving van een PersoonGeschenk

 

Datum

Datum van een PersoonGeschenk.

 

Gewicht

Waarde om de positie van een PersoonGeschenk in een lijst te bepalen.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een PersoonGeschenk heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'persoongeschenk'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een PersoonGeschenk zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een Persoongeschenk is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder.

 

Persoon_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Persoon. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'persoon'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=
PersoonGeschenk
Feed met entiteiten van de entiteitsoort PersoonGeschenk over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.