Zaak

Zaak die wordt behandeld binnen het parlementaire proces. Dit kan variëren van de behandeling van moties tot de behandeling van wetsvoorstellen.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Parlis en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2008; oudere data zijn enkel beschikbaar wanneer deze relevant waren voor activiteiten die op of na deze datum plaatsvonden.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel ZaakActor
Veel-op-een  
Veel-op-veel Activiteit, Agendapunt, Besluit, Document, Kamerstukdossier, Zichzelf (GerelateerdVanuit, GerelateerdNaar, VervangenVanuit, VervangenDoor)

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een Zaak. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'zaak'.

 

Nummer

Intern identificatienummer van een Zaak.

 

Soort

Soort Zaak.

 • Amendement
 • Artikelen/onderdelen (wetsvoorstel)
 • Begroting
 • Brief Europese Commissie
 • Brief Kamer
 • Brief commissie
 • Brief derden
 • Brief regering
 • Brief van lid/fractie/commissie
 • EU-voorstel
 • Initiatiefnota
 • Initiatiefwetgeving
 • Interpellatie
 • Lijst met EU-voorstellen
 • Mondelinge vragen
 • Motie
 • Nationale ombudsman
 • Netwerkverkenning
 • Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
 • Nota van wijziging
 • Overig
 • PKB/Structuurvisie
 • Parlementair onderzoeksrapport
 • Position paper
 • Rapport/brief Algemene Rekenkamer
 • Rondvraagpunt procedurevergadering
 • Schriftelijke vragen
 • Verdrag
 • Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden
 • Verzoek bij regeling van werkzaamheden
 • Verzoekschrift
 • Voordrachten en benoemingen
 • Wetenschappelijke factsheet
 • Wetenschapstoets
 • Wetgeving
 • Wijziging RvO
 • Wijzigingen voorgesteld door de regering

Titel

Titel van een Zaak.

 

Citeertitel

Citeertitel van een Zaak.

 

Alias

Alias van een Zaak.

 

Status

Status van een Zaak.

 • Vrijgegeven

Onderwerp

Onderwerp van een Zaak.

 

GestartOp

Begindatum van een Zaak.

 

Organisatie

Kamer van de Staten-Generaal die een Document behandelt.

 • Eerste Kamer
 • Eerste en Tweede Kamer
 • Tweede kamer

Grondslagvoorhang

Voorhangprocedure behorende bij een Zaak.

 

Termijn

Einddatum van de behandeling van een Zaak.

 

Vergaderjaar

Vergaderjaar waarin een Zaak wordt behandeld.  Een vergaderjaar begint op de derde dinsdag van september.

 

Volgnummer

Unieke nummer van een Zaak binnen een Kamerstukdossier.

 

HuidigeBehandelstatus

Huidige behandelstatus van een Zaak.

 

Afgedaan

Geeft aan of een Zaak is afgedaan.

 

GrootProject

Geeft aan of een Zaak een groot project is.

 

Kabinetsappreciatie

Kabinetsappreciatie van een Zaak.

 • Geen (expliciete) appreciatie
 • Niet beschikbaar bij gewijzigde moties en/of amendementen
 • Niet beschikbaar bij moties en/of amendementen vóór 1 april 2019
 • Nog niet bekend
 • Nog te ontvangen
 • Ontraden
 • Ontraden, tenzij gewijzigd
 • Oordeel Kamer
 • Overgenomen
 • Verzocht motie aan te houden

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een Zaak heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'zaak'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een Zaak zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een Zaak is verwijderd in het bronsysteem. Een verwijderde Zaal blijft in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'zaal'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=Zaak
Feed met entiteiten van de entiteitsoort Zaak over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.