Zaak

Zaak die wordt behandeld binnen het parlementaire proces. Dit kan variëren van de behandeling van moties tot de behandeling van wetsvoorstellen.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een Kamerstukdossier
Een-op-veel Agendapunt, Besluit, ZaakActor
Veel-op-een -
Veel-op-veel Zichzelf, Activiteit, Document

Attributen

Datatype Max. lengte Mogelijke waarden
Afgedaan
Geeft aan of een Zaak is afgedaan.
bit 1
 • 0 (false)
 • 1 (true)
   
Alias
Alias van een Zaak.
nvarchar 0 -
 
ApiGewijzigdOp
Datum waarop een Zaak zichtbaar is geworden in de OData API. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.
datetimeoffset 10 -
 
Citeertitel
Citeertitel van een Zaak.
nvarchar 0 -
 
GestartOp
Begindatum van een Zaak.
datetime2 8 -
 
GewijzigdOp
Datum wanneer het bronsysteem een Zaak heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'.
datetime2 8 -
 
Grondslagvoorhang
Voorhangprocedure behorende bij een Zaak.
nvarchar 0 -
 
GrootProject
Geeft aan of een Zaak een groot project is.
bit 1
 • 0 (false)
 • 1 (true)
   
HuidigeBehandelstatus
Huidige behandelstatus van een Zaak.
nvarchar 255 -
 
Id
Globally Unique Identifier (GUID) van een Zaak.
uniqueidentifier 16 -
 
Kabinetsappreciatie
Kabinetsappreciatie van een Zaak.
nvarchar 255
 • Geen (expliciete) appreciatie
 • Niet beschikbaar bij gewijzigde moties en/of amendementen
 • Niet beschikbaar bij moties en/of amendementen vóór 1 april 2019
 • Nog niet bekend
 • Nog te ontvangen
 • Ontraden
 • Ontraden tenzij gewijzigd
 • Oordeel Kamer
 • Overgenomen
 • Verzocht motie aan te houden
   
Nummer
Intern identificatienummer van een Zaak.
nvarchar 255 -
 
Onderwerp
Onderwerp van een Zaak.
nvarchar 255 -
 
Organisatie
Kamer van de Staten-Generaal die een Document behandelt.
nvarchar 255
 • Eerste Kamer
 • Eerste Kamer en Tweede Kamer
 • Tweede kamer
   
Soort
Soort Zaak.
nvarchar 255
 • Amendement
 • Artikelen/onderdelen (wetsvoorstel)
 • Begroting
 • Brief Europese Commissie
 • Brief Kamer
 • Brief commissie
 • Brief regering
 • Brief van lid/fractie/commissie
 • EU-voorstel
 • Initiatiefnota
 • Initiatiefwetgeving
 • Interpellatie
 • Lijst met EU-voorstellen
 • Mondelinge vragen
 • Motie
 • Nationale ombudsman
 • Netwerkverkenning
 • Nota naar aanleiding van het (nader) verslag
 • Nota van wijziging
 • Overig
 • PKB/Structuurvisie
 • Parlementair onderzoeksrapport
 • Position paper
 • Rapport/brief Algemene Rekenkamer
 • Rondvraagpunt procedurevergadering
 • Schriftelijke vragen
 • Verdrag
 • Verzoek bij regeling van werkzaamheden, Verzoekschrift, Voordrachten en benoemingen, Wetenschappelijke factsheet, Wetenschapstoets
 • Wetgeving
 • Wijziging RvO
 • Wijzigingen voorgesteld door de regering
   
Status
Status van een Zaak.
nvarchar 255
 • Vrijgegeven
   
Termijn
Einddatum van de behandeling van een Zaak.
datetime2 8 -
 
Titel
Titel van een Zaak.
nvarchar 255 -
 
Vergaderjaar
Vergaderjaar waarin een Zaak wordt behandeld.
nvarchar 9 -
 
Verwijderd
Geeft aan of een Zaak is verwijderd in het bronsysteem. Een verwijderde Zaal blijft in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder.
bit 1 -
 
Volgnummer
Unieke nummer van een Zaak binnen een Kamerstukdossier.
int 4 -

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/2.0/Feed?category=Zaak

Feed met entiteiten van de entiteitsoort Zaak over tijd

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord er misschien al tussenstaat.