PersoonNevenfunctieInkomsten

De inkomsten behorende bij een specifieke nevenfunctie van een persoon.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Sesam en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2012; oudere data zijn incompleet.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  
Veel-op-een PersoonNevenfunctie
Veel-op-veel  

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een PersoonNevenfunctieInkomsten. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'persoonnevenfunctieinkomsten'.

 

Jaar

Jaar van een PersoonNevenfunctieInkomsten.

 

BedragSoort

Soort bedrag behorende bij een PersoonNevenfunctieInkomsten.

  • Bruto
  • Netto
  • Onbekend

BedragVoorvoegsel

Voorvoegsel van het bedrag behorende bij een PersoonNevenfunctieInkomsten.

 

BedragValuta

Valuta van het bedrag behorende bij een PersoonNevenfunctieInkomsten.

 

Bedrag

Bedrag behorende bij een PersoonNevenfunctieInkomsten.

 

BedragAchtervoegsel

Achtervoegsel van het bedrag behorende bij een PersoonNevenfunctieInkomsten.

 

Frequentie

Frequentie van een PersoonNevenfunctieInkomsten.

  • Eenmalig
  • Per dag
  • Per jaar
  • Per maand
  • Vrije invoer

FrequentieBeschrijving

Notitie gemaakt bij de frequentie van een PersoonNevenfunctieInkomsten.

 

Opmerking

Notitie gemaakt bij een PersoonNevenfunctieInkomsten.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop wanneer het bronsysteem een PersoonNevenfunciteInkomsten heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'persoonnevenfunctieinkomsten'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een PersoonNevenfunctieInkomsten zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een PersoonNevenfunctieInkomsten is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'persoonnevenfunctieinkomsten'.

 

Nevenfunctie_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende PersoonNevenfunctieInkomsten. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'persoonnevenfunctieinkomsten'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=
PersoonNevenfunctieInkomsten
Feed met entiteiten van de entiteitsoort PersoonNevenFunctieInkomsten over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.