FractieZetel

Een zetel voor een lid van een specifieke fractie.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Sesam en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2012; oudere data zijn incompleet.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel FractieZetelPersoon, FractieZetelVacature
Veel-op-een Fractie
Veel-op-veel  

 

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een FractieZetel. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'fractiezetel'.

 

Gewicht

Waarde om de positie van een FractieZetel in een lijst te bepalen.

 

Fractie_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Fractie. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'fractie'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een FractieZetel zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een FractieZetel is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'fractiezetel'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=FractieZetel
Feed met entiteiten van de entiteitsoort FractieZetel over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.