Zaal

Zaal in het gebouw van de Tweede Kamer. Incidenteel betreft het een externe locatie.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Parlis en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2008; oudere data zijn enkel beschikbaar wanneer deze relevant waren voor activiteiten die op of na deze datum plaatsvonden.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  
Veel-op-een  
Veel-op-veel Reservering

Attributen

Datatype Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een Zaal. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'zaal'.

 

Naam

Naam van een Zaal.

 

SysCode

Intern identificatienummer van een Zaal.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een Zaal zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop in het bronsysteem een Zaal is aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'zaal'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een Zaal is verwijderd in het bronsysteem. Een verwijderde Zaal blijft in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'zaal'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=Zaal
Feed met entiteiten van de entiteitsoort Zaal over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.