Zaal

Zaal in het gebouw van de Tweede Kamer. Incidenteel betreft het een externe locatie.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een -
Een-op-veel Reservering
Veel-op-een -
Veel-op-veel -

Attributen

Datatype Max. lengte Mogelijke waarden
ApiGewijzigdOp
Datum waarop een Zaal zichtbaar is geworden in de OData API. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.
datetimeoffset 10 -
 
GewijzigdOp
Datum waarop in het bronsysteem een Zaal is aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'.
datetime2 8 -
 
Id
Globally Unique Identifier (GUID) van een Zaal.
uniqueidentifier 16 -
 
SysCode
Intern identificatienummer van een Zaal.
int 4 -
 
Verwijderd
Geeft aan of een Zaal is verwijderd in het bronsysteem. Een verwijderde Zaal blijft in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder.
bit 1 -

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/2.0/Feed?category=Zaal

Feed met entiteiten van de entiteitsoort Zaal over tijd

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord er misschien al tussenstaat.