Persoon

Een persoon als actor binnen het parlementaire proces. De portretfoto's van sommige personen kunnen gedownload worden.

Attributen

Datatype Max. lengte Mogelijke waarden
Achternaam
Achternaam van een Persoon.
nvarchar 255 -
 
ApiGewijzigdOp
Datum waarop een Persoon zichtbaar is geworden in de OData API. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.
datetimeoffset 10 -
 
ContentLength
Grootte van de portretfoto van een Persoon.
int 4 -
 
ContentType
Bestandsformaat van de portretfoto van een Persoon.
nvarchar 255 -
 
Fractielabel
Fractie waartoe een Persoon behoort.
nvarchar 255 -
 
Functie
Functie van een Persoon.
nvarchar 255 -
 
Geboortedatum
Geboortedatum van een Persoon.
datetime2 8 -
 
Geboorteland
Geboorteland van een Persoon.
nvarchar 255 -
 
Geboorteplaats
Geboorteplaats van een Persoon.
nvarchar 255 -
 
Geslacht
Geslacht van een Persoon.
nvarchar 255
  • man
  • vrouw
     
GewijzigdOp
Datum wanneer het bronsysteem een Persoon heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'.
datetime2 8 -
 
Id
Globally Unique Identifier (GUID) van een Persoon.
uniqueidentifier 16 -
 
Initialen
Initialen van een Persoon.
nvarchar 255 -
 
Land
Land waar een persoon verblijft.
nvarchar 255 -
 
Nummer
Intern identificatienummer van een Persoon.
int 4 -
 
Overlijdensdatum
Overlijdensdatum van een persoon.
datetime2 8 -
 
Overlijdensplaats
Overlijdensplaats van een Persoon.
nvarchar 255 -
 
Roepnaam
Roepnaam van een Persoon.
nvarchar 255 -
 
Titels
Titels van een Persoon.
nvarchar 255 -
 
Tussenvoegsel
Tussenvoegsel van een Persoon.
nvarchar 255 -
 
Verwijderd
Geeft aan of een Persoon is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder.
bit 1 -
 
Voornamen
Voornamen van een Persoon.
nvarchar 255 -
 
Woonplaats
Woonplaats van een persoon.
nvarchar 255 -

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/OData/v4/2.0/Persoon/299782b9-b45f-4cd6-b1db-abee2be08d81/resource

Download het bestand behorende bij een specifiek Persoon

SyncFeed API

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/2.0/Feed?category=Persoon

Feed met entiteiten van de entiteitsoort Persoon over tijd

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord er misschien al tussenstaat.