U bent hier

Persoon

Inhoud

Attributen

Kolomnaam Kolomtype Max lengte Nullable Opmerking
Id uniqueidentifier 16 0 GUID (Globally Unique Identifier) van de entiteit.
Nummer int 4 1  
Titels nvarchar 255 1  
Initialen nvarchar 255 1  
Tussenvoegsel nvarchar 255 1  
Achternaam nvarchar 255 1  
Voornamen nvarchar 255 1  
Roepnaam nvarchar 255 1  
Geslacht nvarchar 255 1 Mogelijke waarden: man, vrouw
Functie nvarchar 255 1  
Geboortedatum datetime2 8 1  
Geboorteplaats nvarchar 255 1  
Geboorteland nvarchar 255 1  
Overlijdensdatum nvarchar 255 1  
Overlijdensplaats nvarchar 255 1  
Woonplaats nvarchar 255 1  
Land nvarchar 255 1  
Fractielabel nvarchar 255 1  
ContentType nvarchar 255 1  
ContentLength int 4 1  
GewijzigdOp datetime2 8 1 Datum wanneer het bronsysteem deze entiteit heeft aangemaakt/aangepast.
ApiGewijzigdOp datetimeoffset 10 1 Datum wanneer deze entiteit (mutatie) zichtbaar is geworden in de OData API. Filteren op dit veld maakt het mogelijk om alleen verschillen op te halen van een bepaalde periode.
Verwijderd bit 1 1 Komt overeen met verwijderd=true/false op entiteit niveau uit de SyncFeed. Er is bewust voor gekozen alle verwijderde entiteiten als “placeholder” zichtbaar te houden in de API zodat afnemers kunnen detecteren wanneer iets verwijderd is. Wanneer u enkel bestaande entiteiten wilt opvragen dient u zelf te filteren op “Verwijderd eq false”.