Persoon

Een persoon als actor binnen het parlementaire proces. De portretfoto's van sommige personen kunnen gedownload worden.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Sesam en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2012; oudere data zijn incompleet.

Attributen

 
Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een Persoon. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'persoon'.

 

Nummer

Intern identificatienummer van een Persoon.

 

Titels

Titels van een Persoon.

 

Initialen

Initialen van een Persoon.

 

Tussenvoegsel

Tussenvoegsel van een Persoon.

 

Achternaam

Achternaam van een Persoon.

 

Voornamen

Voornamen van een Persoon.

 

Roepnaam

Roepnaam van een Persoon.

 

Geslacht

Geslacht van een Persoon.

  • man
  • vrouw

Functie

Functie van een Persoon.

  • Eerste Kamerlid
  • Oud Kamerlid
  • Tweede Kamerlid

Geboortedatum

Geboortedatum van een Persoon.

 

Geboorteplaats

Geboorteplaats van een Persoon.

 

Geboorteland

Geboorteland van een Persoon.

 

Overlijdensdatum

Overlijdensdatum van een persoon.

 

Overlijdensplaats

Overlijdensplaats van een persoon.

 

Woonplaats

Woonplaats van een persoon.

 

Land

Land waar een persoon verblijft.

 

Fractielabel

Fractie waartoe een Persoon behoort.

 

ContentType

Bestandsformaat van de portretfoto van een Persoon.

 

ContentLength

Bestandsgrootte van de portretfoto van een Persoon.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een Persoon heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'persoon'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een Persoon zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een Persoon is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'persoon'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
OData/v4/2.0/Persoon?$filter=Verwijderd
eq false and FractieZetelPersoon/any(a:a/
TotEnMet eq null)
Alle actieve Tweede Kamerleden
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
OData/v4/2.0/Persoon/299782b9-b45f-4cd
6-b1db-abee2be08d81/resource
Download het bestand behorende bij een specifiek Persoon

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=Persoon
Feed met entiteiten van de entiteitsoort Persoon over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.