U bent hier

Verslag

De gehele XML van het verslag is hier op te halen. De genoemde activiteiten verschillen van de geplande activiteiten uit het Informatiemodel. Een verslag is gekoppeld aan een vergadering en een vergadering kan meerdere versies van de verslagen hebben (bijvoorbeeld ongecorrigeerd, gecorrigeerd).

Inhoud

Attributen

Kolomnaam Kolomtype Max lengte Nullable Opmerking
Id uniqueidentifier 16 0 GUID (Globally Unique Identifier) van de entiteit.
Soort nvarchar 255 1 Mogelijke waarden: Eindpublicatie, Tussenpublicatie, Voorpublicatie
Status nvarchar 255 1 Mogelijke waarden: Casco, Gecorrigeerd, Gerectificeerd, Ongecorrigeerd
ContentType nvarchar 255 1  
ContentLength int 4 1  
GewijzigdOp datetime2 8 1 Datum wanneer het bronsysteem deze entiteit heeft aangemaakt/aangepast.
ApiGewijzigdOp datetimeoffset 10 1 Datum wanneer deze entiteit (mutatie) zichtbaar is geworden in de OData API. Filteren op dit veld maakt het mogelijk om alleen verschillen op te halen van een bepaalde periode.
Verwijderd bit 1 1 Komt overeen met verwijderd=true/false op entiteit niveau uit de SyncFeed. Er is bewust voor gekozen alle verwijderde entiteiten als “placeholder” zichtbaar te houden in de API zodat afnemers kunnen detecteren wanneer iets verwijderd is. Wanneer u enkel bestaande entiteiten wilt opvragen dient u zelf te filteren op “Verwijderd eq false”.
Vergadering_Id uniqueidentifier 16 1