PersoonContactinformatie

Een onderdeel van de contactinformatie van een specifiek persoon.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een -
Een-op-veel -
Veel-op-een Persoon
Veel-op-veel -

Attributen

Datatype Max. lengte Mogelijke waarden
ApiGewijzigdOp
Datum waarop een PersoonContactinformatie zichtbaar is geworden in de OData API. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.
datetimeoffset 10 -
 
GewijzigdOp
Datum waarop het bronsysteem een PersoonContactinformatie heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'.
datetime2 8 -
 
Id
Globally Unique Identifier (GUID) van een PersoonContactinformatie.
uniqueidentifier 16 -
 
Persoon_Id
Globally Unique Identifier (GUID) van de bijbehorende Persoon.
uniqueidentifier 16 -
 
Soort
Soort PersoonContactinformatie.
nvarchar 255
  • E-mail
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn, Twitter
  • Website
     
Verwijderd
Geeft aan of een PersoonContactinformatie is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder.
bit 1 -
 
Waarde
Waarde van een PersoonContactinformatie.
nvarchar 0 -
 
Gewicht
Waarde om de volgorde te bepalen van een PersoonContactinformatie.
int 4 -

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/2.0/Feed?category=PersoonContactinformatie

Feed met entiteiten van de entiteitsoort PersoonContactinformatie over tijd

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord er misschien al tussenstaat.