DocumentActor

Actor in zijn rol binnen de totstandkoming van een document.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Parlis en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2008; oudere data zijn enkel beschikbaar wanneer deze relevant waren voor activiteiten die op of na deze datum plaatsvonden.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  
Veel-op-een Commissie, Document, Fractie, Persoon
Veel-op-veel  

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een DocumentActor. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'document'.

 

Document_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van het bijbehorende Document. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'document'.

 

ActorNaam

Naam van een DocumentActor ten tijde van de behandeling van het bijbehorende document.

 

ActorFractie

Fractie van een DocumentActor ten tijde van de behandeling van het bijbehorende document.

 

Functie

Functie van een DocumentActor ten tijde van de behandeling van het bijbehorende document.

 

Relatie

Rol van een DocumentActor bij het bijbehorende Document.

  • Afzender
  • Eerste ondertekenaar
  • Geaddresseerde
  • Mede afzender
  • Mede namens
  • Mede ondertekenaar
  • Namens

SidActor

Intern identificatienummer van een DocumentActor.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop wanneer het bronsysteem een DocumentActor heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'documentactor'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een DocumentActor zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een DocumentActor is verwijderd. Een verwijderde DocumentActor blijft in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'documentactor'.

 

Persoon_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Persoon. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'persoon'.

 

Fractie_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Fractie. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'fractie'.

 

Commissie_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Commissie. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'commissie'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=
DocumentActor
Feed met entiteiten van de entiteitsoort DocumentActor over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.