DocumentVersie

Een versie van een specifiek document. Enkel de meest recente versie van een document kan gedownload worden.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Parlis en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2008; oudere data zijn enkel beschikbaar wanneer deze relevant waren voor activiteiten die op of na deze datum plaatsvonden.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  
Veel-op-een Document
Veel-op-veel  

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een DocumentVersie. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'documentversie'.

 

Status

Status van een DocumentVersie.

  • Vrijgegeven

Versienummer

Hoeveelste versie een DocumentVersie is van het bijbehorende Document.

 

Bestandsgrootte

Grootte van het bestand van het bijbehorende Document.

 

Extensie

Bestandsformaat van het bestand van het bijbehorende Document.

 

Datum

Datum van een DocumentVersie.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een DocumentVersie heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'documentversie'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een DocumentVersie zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een DocumentVersie is verwijderd. Een verwijderde DocumentVersie blijft in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'documentversie'.

 

Document_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van het bijbehorende Document. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'document'.

 

ExterneIdentifier

Uniek identificatienummer van de het document behorende bij de DocumentVersie op officielebekendmakingen.nl.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=
DocumentVersie
Feed met entiteiten van de entiteitsoort DocumentVersie over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.