ActiviteitActor

Actor in zijn rol binnen een specifieke activiteit.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een Commissie, Fractie, Persoon
Een-op-veel -
Veel-op-een Activiteit
Veel-op-veel -

Attributen

Datatype Max. lengte Mogelijke
waarden
Activiteit_Id
Globally Unique Identifier (GUID) van de bijbehorende activiteit.
uniqueidentifier 16 -
 
ActorFractie
Fractie van een ActiviteitActor.
nvarchar 255 -
 
ActorNaam
Naam van een ActiviteitActor.
nvarchar 255 -
 
ApiGewijzigdOp
Datum waarop een ActiviteitActor zichtbaar is geworden in de OData API. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.
datetimeoffset 10 -
 
Commissie_Id
Globally Unique Identifier (GUID) van de bijbehorende commissie.
uniqueidentifier 16 -
 
Fractie_Id
Globally Unique Identifier (GUID) van de bijbehorende fractie.
uniqueidentifier 16 -
 
Functie
Functie van een ActiviteitActor ten tijde van de bijbehorende Activiteit.
nvarchar 255 -
 
GewijzigdOp
Datum wanneer het bronsysteem een ActiviteitActor heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'.
datetime2 8 -
 
Id
Globally Unique Identifier (GUID) van een ActiviteitActor.
uniqueidentifier 16 -
 
Persoon_Id
Globally Unique Identifier (GUID) van de bijbehorende Persoon.
uniqueidentifier 16 -
 
Relatie
Relatie die de ActiviteitActor heeft met de bijbehorende Activiteit.
nvarchar 255
  • Afgemeld
  • Bewindspersoon c.a.
  • Deelnemende fractie
  • Deelnemer
  • Initiatiefnemer
  • Interpellant
  • Volgcommissie
SidActor
Intern identificatienummer van een ActiviteitActor.
nvarchar 255 -
 
Spreektijd
Spreektijd die een ActiviteitActor heeft bij de bijbehorende Activiteit.
nvarchar 255 -
 
Verwijderd
Geeft aan of een ActiviteitActor is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder.
bit 1 -
 
Volgorde
Positie van een ActiviteitActor op de sprekerslijst van de bijbehorende Activiteit.
int 4 -

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/2.0/Feed?category=ActiviteitActor

Feed met entiteiten van de entiteitsoort ActiviteitActor over tijd

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord er misschien al tussenstaat.