U bent hier

ActiviteitActor

Inhoud

Attributen

Kolomnaam Kolomtype Max lengte Nullable Opmerking
Id uniqueidentifier 16 0 GUID (Globally Unique Identifier) van de entiteit.
Activiteit_Id uniqueidentifier 16 1  
ActorNaam nvarchar 255 1  
ActorFractie nvarchar 255 1  
Relatie nvarchar 255 1 Mogelijke waarden: Afgemeld, Bewindspersoon c.a., Deelnemer, Initiatiefnemer, Interpellant, Volgcommissie
Volgorde int 4 1  
Functie nvarchar 255 1  
Spreektijd nvarchar 255 1  
Persoon_Id uniqueidentifier 16 1  
Fractie_Id uniqueidentifier 16 1  
Commissie_Id uniqueidentifier 16 1  
GewijzigdOp datetime2 8 1 Datum wanneer het bronsysteem deze entiteit heeft aangemaakt/aangepast.
ApiGewijzigdOp datetimeoffset 10 1 Datum wanneer deze entiteit (mutatie) zichtbaar is geworden in de OData API. Filteren op dit veld maakt het mogelijk om alleen verschillen op te halen van een bepaalde periode.
Verwijderd bit 1 1 Komt overeen met verwijderd=true/false op entiteit niveau uit de SyncFeed. Er is bewust voor gekozen alle verwijderde entiteiten als “placeholder” zichtbaar te houden in de API zodat afnemers kunnen detecteren wanneer iets verwijderd is. Wanneer u enkel bestaande entiteiten wilt opvragen dient u zelf te filteren op “Verwijderd eq false”.
SidActor nvarchar 255 1