CommissieZetelVastVacature

Een vacature voor een vast lid van een specifieke commissie.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Sesam en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2012; oudere data zijn incompleet.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  
Veel-op-een Fractie
Veel-op-veel CommissieZetel

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een CommissieZetelVastVacature. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'commissiezetelvastvacature'.

 

Functie

Functie waarvoor een CommissieZetelVastVacature is in de bijbehorende Commissie.

  • Eerste ondervoorzitter Tweede Kamer
  • Fng ondervoorzitter
  • Fng voorzitter
  • Lid
  • Ondervoorzitter
  • Plv. lid
  • Tweede ondervoorzitter Tweede Kamer
  • Voorzitter

Van

Begindatum van een CommissieZetelVastVacature.

 

TotEnMet

Einddatum van een CommissieZetelVastVacature.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een CommissieZetelVastVacature heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'commissiezetelvastvacature'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een CommissieZetelVastVacature zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een CommissieZetelVastVacature is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'commissiezetelvastvacature'.

 

CommissieZetel_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende CommissieZetelVastVacature. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'commissiezetelvastvacature'.

 

Fractie_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Fractie. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'fractie'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=
CommissieZetelVastVacature
Feed met entiteiten van de entiteitsoort CommissieZetelVastVacature over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.