CommissieZetel

Een zetel voor een lid van een specifieke commissie.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Sesam en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2012; oudere data zijn incompleet.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel CommissieZetelVastPersoon, CommissieZetelVervangerPersoon
Veel-op-een Commissie
Veel-op-veel CommissieZetelVastVacature, CommissieZetelVervangerVacature

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een CommissieZetel. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'commissiezetel'.

 

Gewicht

Waarde om de positie van een CommissieZetel in een lijst aan te geven.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop in het bronsysteem een CommissieZetel is aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'commissiezetel'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een CommissieZetel zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een CommissieZetel is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'commissiezetel'.

 

Commissie_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Commissie. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'commissie'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=
CommissieZetel
Feed met entiteiten van de entiteitsoort CommissieZetel over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.