CommissieZetel

Een zetel voor een lid van een specifieke commissie.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een -
Een-op-veel CommissieZetelVastPersoon, CommissieZetelVervangerPersoon
Veel-op-een Commissie
Veel-op-veel CommissieZetelVastVacature, CommissieZetelVervangerVacature

Attributen

Datatype Max. lengte Mogelijke waarden
ApiGewijzigdOp
Datum waarop een CommissieZetel zichtbaar is geworden in de OData API. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.
datetimeoffset 10 -
 
Commissie_Id
Globally Unique Identifier (GUID) van de bijbehorende Commissie.
uniqueidentifier 16 -
 
Gewicht
Waarde om de positie van een CommissieZetel in een lijst aan te geven.
int 4 -
 
GewijzigdOp
Datum wanneer het bronsysteem een CommissieZetel heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'.
datetime2 8 -
 
Id
Globally Unique Identifier (GUID) van een CommissieZetel.
uniqueidentifier 16 -
 
Verwijderd
Geeft aan of een CommissieZetel is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder.
bit 1 -

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/2.0/Feed?category=CommissieZetel

Feed met entiteiten van de entiteitsoort CommissieZetel over tijd

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord er misschien al tussenstaat.