CommissieZetelVervangerVacature

Een vacature voor een plaatsvervangend lid van een specifieke commissie.

De data van deze entiteitsoort komen uit het bronsysteem Sesam en zijn beschikbaar vanaf 1 september 2012; oudere data zijn incompleet.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  
Veel-op-een Fractie
Veel-op-veel CommissieZetel

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een entiteit. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'commissiezetelvervangervacature'.

 

Functie

Functie waarvoor een CommissieZetelVervangerVacature is in de bijbehorende Commissie.

  • Fng ondervoorzitter
  • Fng voorzitter
  • Lid
  • Ondervoorzitter
  • Plv. lid
  • Voorzitter

Van

Begindatum van een CommissieZetelVervangerVacature.

 

TotEnMet

Einddatum van een CommissieZetelVervangerVacature.

 

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een CommissieZetelVervangerVacature heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'commissiezetelvervangervacature'.

 

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een CommissieZetelVervangerVacature zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

 

Verwijderd

Geeft aan of een CommissieZetelVervangerVacature is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'commissiezetelvervangervacature'.

 

CommissieZetel_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende CommissieZetel. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'commissiezetel'.

 

Fractie_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Fractie. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'fractie'.

 

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld Resultaat
https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/
SyncFeed/2.0/Feed?category=
CommissieZetelVervangerVacature
Feed met entiteiten van de entiteitsoort CommissieZetelVervangerVacature over tijd
Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.