Document

Een document dat een rol speelt binnen het parlementaire proces. Dit kan variëren van moties tot wetsvoorstellen. Documenten kunnen gedownload worden.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een DocumentVersie (HuidigeDocumentVersie)
Een-op-veel DocumentActor, DocumentVersie
Veel-op-een  
Veel-op-veel Activiteit, Agendapunt, Kamerstukdossier, Zaak, Zichzelf (BijlageDocument, BronDocument)

Attributen

Datatype Max. lengte Mogelijke waarden
Id
Uniek identificatienummer (GUID) van een Document. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'document'.
uniqueidentifier
 
16
  Soort
  Soort Document.
  nvarchar
   
  255
  • Aanbiedingsbrief
  • Aanhangsel van de Handelingen
  • Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
  • Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
  • Advies Afdeling advisering Raad van State
  • Advies aan Presidium
  • Advies commissie
  • Advies van andere adviesorganen
  • Adviesaanvraag Afdeling advisering Raad van State
  • Agenda plenaire vergadering
  • Agenda procedurevergadering
  • Amendement
  • Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
  • Antwoord schriftelijke vragen (nader)
  • Antwoord schriftelijke vragen
  • Begrotingstoelichting
  • Besluitenlijst procedurevergadering
  • Bijgewerkte tekst
  • Bijlage
  • Brief Afdeling advisering Raad van State
  • Brief Algemene Rekenkamer
  • Brief CTIVD
  • Brief Eerste Kamer
  • Brief Europese Commissie
  • Brief Kamer aan bewindspersoon
  • Brief Kamer aan derde
  • Brief Kamer
  • Brief Nationale ombudsman
  • Brief Presidium
  • Brief commissie aan bewindspersoon
  • Brief commissie aan derde
  • Brief commissie
  • Brief derden (organisatie)
  • Brief derden (particulieren)
  • Brief formateur
  • Brief informateur
  • Brief lid / fractie
  • Brief president Hoge Raad
  • Brief regering
  • Brief verkenner
  • Brief Voorzitter
  • Brievenlijst procedurevergadering
  • Convocatie commissieactiviteit
  • Convocatie inbreng
  • EU-voorstel
  • Eindtekst
  • Geleidende brief
  • Groenboek/witboek
  • Inbreng verslag schriftelijk overleg
  • Initiatiefnota
  • Interpellatievragen
  • Jaarverslag
  • Koninklijke boodschap
  • Lijst met EU-voorstellen
  • Lijst van commentaren
  • Lijst van ingekomen stukken
  • Lijst van vragen en antwoorden
  • Lijst van vragen
  • Mededeling (uitstel antwoord)
  • Mededeling
  • Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
  • Memorie van toelichting
  • Mondelinge vragen
  • Motie (gewijzigd/nader)
  • Motie
  • Nader rapport
  • Netwerkverkenning
  • Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
  • Nota van verbetering
  • Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
  • Nota van wijziging
  • Nota
  • Onderzoeksvoorstel
  • Oorspronkelijke tekst
  • Overig
  • Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
  • Position paper
  • Presentatie
  • Raming van de uitgaven
  • Rapport Algemene Rekenkamer
  • Rapport
  • Reactie initiatiefnemer(s)
  • Schriftelijke vragen
  • Sprekerslijst
  • Stafnotitie
  • Stemmingslijst
  • Stemmingsuitslagen
  • Stenogram
  • Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
  • Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven
  • Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
  • Verslag van een algemeen overleg
  • Verslag van een bijeenkomst
  • Verslag van een commissiedebat
  • Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
  • Verslag van een notaoverleg
  • Verslag van een politieke dialoog
  • Verslag van een procedurevergadering
  • Verslag van een rapporteur
  • Verslag van een schriftelijk overleg
  • Verslag van een werkbezoek
  • Verslag van een wetgevingsoverleg
  • Verzoek om reactie bewindspersoon
  • Voordracht
  • Voorlichting Afdeling advisering Raad van State
  • Voorstel tot wijziging Reglement van Orde
  • Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
  • Voorstel van wet (tweede lezing)
  • Voorstel van wet
  • Voortgangsbeericht aan derden
  • Wetenschappelijke factsheet
  • Wetenschapstoets
  • Wijzigingen voorgesteld door de regering
  DocumentNummer
  Unieke identificatienummer van een Document.
  nvarchar
   
  255
   Titel
   Titel van een Document.
   nvarchar
    
   0
    Onderwerp
    Onderwerp van een document.
    nvarchar
     
    255
     Vergaderjaar
     Vergaderjaar waarin een Document is ingediend.
     nvarchar
      
     9
      Kamer
      Kamer van de Staten-Generaal die een Document behandelt.
      int
       
      4
      • 1 (Eerste Kamer)
      • 2 (Tweede Kamer)
      • 3 (Eerste Kamer en Tweede Kamer)
      Volgnummer
      Unieke nummer van een Document binnen een Kamerstukdossier.
      int
       
      4
       Citeertitel
       Citeertitel van een Document.
       nvarchar
        
       0
        Alias
        Alias van een document.
        nvarchar
         
        0
         DatumRegistratie
         Datum waarop een Document in ontvangst is geregistreerd.
         datetimeoffset
          
         8
          DatumOntvangst
          Datum waarop een Document in ontvangst is genomen.
          datetimeoffset
           
          8
           Aanhangselnummer
           Uniek identificatienummer van een Document dat een aanhangsel van de Handelingen is.
           nvarchar
            
           255
            KenmerkAfzender
            Intern identificatienummer van de afzender van een Document.
            nvarchar
             
            0
             Organisatie
             Kamer van de Staten-Generaal die een Document behandelt.
             nvarchar
              
             255
             • Eerste Kamer en Tweede Kamer
             • Eerste Kamer
             • Tweede Kamer
             ContentType
             Bestandsformaat van een Document.
             nvarchar
              
             255
             • application/[...]
             ContentLength
             Bestandsgrootte van een Document.
             int
              
             4
              GewijzigdOp
              Datum en tijd waarop het bronsysteem een Document heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het element 'bijgewerkt'. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'document'.
              datetimeoffset
               
              8
               ApiGewijzigdOp
               Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een Document zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.
               datetimeoffset
                
               10
                Verwijderd
                Geeft aan of een Document is verwijderd. Verwijderde entiteiten blijven in het Gegevensmagazijn bestaan als placeholder. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:verwijderd' van het element 'document'.
                bit
                 
                1
                • 0 (false)
                • 1 (true)

                Voorbeelden

                OData API

                Voorbeeld

                Resultaat

                gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/OData/v4/2.0/
                document/7a9b77f1-d230-4a00-9856-2f0f8e967e
                62/resource

                Download het bestand behorende bij een specifiek Document

                SyncFeed API

                Voorbeeld

                Resultaat

                gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/
                2.0/Feed?category=Document

                Feed met entiteiten van de entiteitsoort Document over tijd

                Image

                Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.