FractieAanvullendGegeven

Een aanvullend gegeven over een specifieke fractie.

Deze entiteitsoort zit sinds 29 augustus 2023 niet meer in het Gegevensmagazijn.

Relaties

Relatietype Entiteitsoort
Een-op-een  
Een-op-veel  
Veel-op-een Fractie
Veel-op-veel  

Attributen

Naam en omschrijving Mogelijke waarden

Id

Uniek identificatienummer (GUID) van een FractieAanvullendGegeven. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'id' van het element 'fractieaanvullendgegeven'.

Soort

Soort FractieAanvullendGegeven.

Waarde

Waarde van een FractieAanvullendGegeven.

Fractie_Id

Uniek identificatienummer (GUID) van de bijbehorende Fractie. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'ref' van het element 'fractie'.

GewijzigdOp

Datum en tijd waarop het bronsysteem een FractieAanvullendGegeven heeft aangemaakt of aangepast. In de SyncFeed API is dit het attribuut 'tk:bijgewerkt' van het element 'fractieaanvullendgegeven'.

ApiGewijzigdOp

Datum en tijd waarop de toevoeging of laatste wijziging van een FractieAanvullendGegeven zichtbaar is geworden in het Gegevensmagazijn. In de SyncFeed API is dit het element 'updated'.

Voorbeelden

OData API

Nog geen voorbeelden beschikbaar.

SyncFeed API

Voorbeeld

Resultaat

gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/SyncFeed/

2.0/Feed?category=FractieAanvullendGegeven

Feed met entiteiten van de entiteitsoort FractieAanvullendGegeven over tijd

Image

Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen of het antwoord erop er al bijstaat.