Update op 25 augustus 2023 (verplaatst naar 29 augustus 2023)

29-06-2023 09:00
Image

Op 25 augustus 2023 krijgt het Gegevensmagazijn een update. Binnen deze update staan de volgende vier veranderingen centraal: 

  1. het toevoegen van Toezegging als nieuwe entiteitsoort;
  2. het corrigeren van relaties die entiteiten van de entiteitsoorten Activiteit, Document en Zaak met entiteiten van dezelfde entiteitsoort kunnen hebben;
  3. het toevoegen van KOOP-identifiers aan entiteiten van de entiteitsoort DocumentVersie;
  4. het verwijderen van de ongebruikte entiteitsoort FractieAanvullendGegeven.

De verwachting is dat de update op 25 augustus in productie zal gaan. Dit betekent dat in de daaropvolgende week de betreffende entiteiten gaandeweg opnieuw ingeladen worden.

1. Toevoegen van de entiteitsoort Toezegging

Er wordt een nieuw bronsysteem aan het Gegevensmagazijn gekoppeld die de toezeggingen bevat die bewindspersonen doen aan de Tweede Kamer. Deze toezeggingenregistratie (TZR) bevat toezeggingen vanaf het begin van september 2022. Raadpleeg de documentatiepagina van de entiteitsoort Toezegging om inzicht te krijgen in de bijbehorende relaties en attributen. 

2. Corrigeren van relaties

Momenteel zijn die de entiteitsoorten Activiteit, Document en Zaak hebben met entiteiten van dezelfde entiteitsoort abusievelijk omgedraaid. Een voorbeeld van zo’n relatie is het voortzetten van een Activiteit(A) in Activiteit(B). In het bronsysteem is deze relatie correct opgeslagen als volgt: VoortgezetVanuit(A) → VoortgezetIn(B). In het Gegevensmagazijn wordt dit in de huidige situatie onterecht omgedraaid aangeboden, namelijk: VoortgezetVanuit(B) → VoortgezetIn(A). Dit wordt gecorrigeerd. Het gaat hierbij om de onderstaande relaties:

Activiteit

  • VervangenVanuit ↔ VervangenDoor
  • VoortgezetVanuit ↔ VoortgezetIn

Document

  • Brondocumenten ↔ BijlageDocumenten

Zaak

  • GerelateerdVanuit ↔ GerelateerdNaar
  • VervangenVanuit ↔VervangenDoor

3. Toevoegen van KOOP-identifiers

Entiteiten van de entiteit DocumentVersie zullen een nieuw attribuut krijgen: 'Externe identifier'. Dit attribuut zal gevuld worden met de unieke identificatiecode van een document zoals die gebruikt wordt door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Dit maakt het mogelijk om documenten makkelijker terug te vinden op officielebekendmakingen.nl.

4. Verwijderen van FractieAanvullendGegeven

De ongebruikte entiteitsoort FractieAanvullendGegeven wordt uit het Gegevensmagazijn verwijderd. Het idee achter deze entiteitsoort was het opslaan van informatie over fracties die niet binnen de fractiegerelateerde entiteitsoorten zou passen. Hier is in de praktijk echter nooit gebruik van gemaakt.

Testen

Gebruikers die daar behoefte aan hebben kunnen de nieuwe situatie alvast uitproberen in een testomgeving. Dit is mogelijk van 1 tot 14 augustus. Stuur om hier gebruik van te maken voor 24 juli een e-mail naar opendata@tweedekamer.nl met daarin het IP-adres dat toegang dient te krijgen tot de testomgeving. Het Open Data Portaal supportteam zal in de testperiode paraat staan om eventuele vragen te beantwoorden. 

Tags