GitHub

Gebruik onze GitHub voor het registreren van gewenste wijzigingen en eventuele defecten. Iedereen is van harte uitgenodigd om hieraan bij te dragen om het Open Data Portaal te helpen verbeteren.

Het bekijken en indienen van issues

Op GitHub wordt gewerkt met issuesIssues zijn kwesties die zijn aangekaart door gebruikers die bij het gebruik van de API's tegen een technisch probleem aanlopen of mogelijkheden tot verbetering zien.

De Tweede kamer gebruikt issues om de prioritering van doorontwikkelingen en probleemoplossingen te bepalen. Daarnaast dient de Tweede Kamer ook zelf issues in om openbaar te maken aan welke ontwikkelingen gewerkt wordt. Om issues in te dienen of om op issues te reageren is het aanmaken van een GitHubaccount nodig. Het bekijken van issues kan zonder account.