U bent hier

Documentatie

Via het Open Data Portaal van de Tweede Kamer wordt data uit het parlementaire proces beschikbaar gesteld. Hieronder volgt een korte uitleg van de belangrijkste begrippen in de data die via het portaal te raadplegen zijn.

Op deze pagina staan drie XML-overzichten:

  • Een volledig overzicht van alle relevante begrippen binnen de Tweede Kamerdata en twee selecties daaruit: 
    • De diverse activiteiten die in de Tweede Kamer plaatsvinden;
    • De verschillende soorten parlementaire documenten van de Tweede Kamer.

Deze overzichten maken duiding en interpretatie van de data, zoals weergegeven in de API, mogelijk. Bekijk ook de algemene beschrijving van het werk van de Tweede Kamer.

API

Met de API krijgt u toegang tot de openbare parlementaire data van de Tweede Kamer. U kunt data neartime raadplegen of data ophalen voor uw eigen toepassingen. Daarnaast kunt u met bijvoorbeeld Excel data ophalen via OData.

Informatiemodel

In de openbare parlementaire data van de Tweede Kamer zijn diverse entiteiten aan elkaar gekoppeld. Het informatiemodel geeft deze koppelingen weer. Tevens is per entiteit een toelichting te vinden.

Overzicht termen

Voor een juiste interpretatie van de data die via de API toegankelijk zijn, is een goed begrip van de betekenis daarvan essentieel. Bekijk de beschrijving van alle begrippen en entiteiten die in het werkproces en in de ICT-systemen van de Tweede Kamer voorkomen. Deze XML bevat ook de relaties tussen de verschillende entiteiten.