Corrigeren van relaties uitgesteld

15-08-2023 09:00
Image

Een van de aanpassingen in de aankomende update zou zijn: het corrigeren van relaties die entiteiten van de entiteitsoorten Activiteit, Document en Zaak met entiteiten van dezelfde entiteitsoort kunnen hebben. Helaas moet deze aanpassing wegens een noodzakelijke wijziging van de interne testservers worden uitgesteld.

De update zelf zal tevens op 29 augusuts in plaats van 25 augustus plaatsvinden. Dit betekent dat in de daaropvolgende week de betreffende entiteiten gaandeweg opnieuw ingeladen worden.

Tags