Nieuwe waarden in Soort Activiteit en Soort Document

07-02-2024 15:00
Image

Met ingang van 6 februari 2024 is de nieuwe waarde 'Strategische procedurevergadering' beschikbaar in het attribuut Soort van de entiteitsoort Activiteit. Zie hier een voorbeeld van een Strategische procedurevergadering in de OData-API.

De introductie van deze nieuwe waarde brengt ook twee nieuwe Documentsoorten met zich mee:

  • Agenda strategische procedurevergadering
  • Besluitenlijst strategische procedurevergadering 

Ter verduidelijking: de bestaande activiteitsoort Procedurevergadering en de bijbehorende documentsoorten, zoals Agenda procedurevergadering en Besluitenlijst procedurevergadering, blijven behouden en in gebruik.