Veelgestelde vragen - Data

Zijn er ook data van de Eerste Kamer der Staten-Generaal beschikbaar?

Nee. De data die middels de OData API en SyncFeed API uit het Gegevensmagazijn opgevraagd kunnen worden zijn enkel openbare data die de Tweede kamer genereert bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.

Tags
Naar boven

Waarom komen sommige fracties meerdere keren voor in de data?

Fracties komen meerdere keren voor in de data wanneer zij meer dan één niet aaneengesloten periode in de Tweede Kamer hebben gezeten. Per periode wordt er dan een entiteit van de soort Fractie aangemaakt.

Tags
Naar boven

Welke data zijn er beschikbaar?

In het Gegevensmagazijn bevinden zich de data die de Tweede Kamer genereert bij het uitvoeren van haar werkzaamheden, denk hierbij aan: wetsvoorstellen, moties, amendementen, verslagen en de samenstelling van fracties en commissies. Bekijk het informatiemodel van het Gegevensmagazijn voor een overzicht van alle beschikbare entiteitsoorten.

Tags
Naar boven

Zijn de data realtime raadpleegbaar?

Nee. De data in het Gegevensmagazijn zijn neartime raadpleegbaar. Het kan bijvoorbeeld even duren voordat de Griffie een motie heeft verwerkt of de Dienst Verslag en Redactie een verslag heeft uitgewerkt.

Tags
Naar boven

Waarom bevat de data lege entiteiten?

Deze lege entiteiten met enkel een unieke identificatiecode zijn zogenoemde placeholders. In het Gegevensmagazijn komen data binnen uit verschillende bronnen. Zo is er bijvoorbeeld een bronsysteem dat specifiek bedoeld is voor persoonsgegevens (Sesam) en een bronsysteem met gegevens over activiteiten, zaken en documenten die voortkomen uit het parlementaire proces (Parlis).

Nu wil het dat Parlis in bepaalde situaties ook persoonsgegevens aanlevert, bijvoorbeeld wie een specifieke zetel binnen een commissie bekleedt. Omdat er is besloten dat de persoonsgegevens uit Sesam leidend zijn, worden deze persoonsgegevens uit Parlis automatisch losgekoppeld en vervangen door een koppeling naar de betreffende persoonsgegevens uit Sesam.

De losgekoppelde persoonsgegevens uit Parlis bestaan voort in entiteiten met een unieke identificatiecode die verder leeg zijn. Deze entiteiten zijn verder leeg zodat er geen niet-leidende persoonsgegevens uit het Gegevensmagazijn gehaald kunnen worden. Binnen de informatiehuishouding van het Gegevensmagazijn worden dit placeholders genoemd. Omdat het belangrijk is te allen tijde te kunnen herleiden welke veranderingen er plaats hebben gevonden binnen het Gegevensmagazijn worden placeholders niet verwijderd.

Tags
Naar boven

Waarom hebben nieuwe Tweede Kamerleden geen data?

Tweede Kamerleden worden als entiteit beschikbaar in het Gegevensmagazijn als Persoon zodra ze een ActiviteitActorZaakActor of DocumentActor zijn geweest. Het duurt veelal niet lang voordat een nieuw Tweede Kamerlid deel heeft genomen aan een activiteit, onderdeel is geweest van een zaak of een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van een document.

Tags
Naar boven